• Skaningowe mikroskopy elektronowe
  Skaningowe mikroskopy elektronowe

  Mikroskopy SEM i FE SEM, systemy FIB, preparatyka,  modernizacja SEM i EDS

 • Akcesoria analityczne do SEM
  Akcesoria analityczne do SEM

  Systemy mikroanalizy EDS, WDS, układy dyfrakcji EBSD, oprogramowanie, wzorce

 • Technika próżniowa
  Technika próżniowa

  Pompy rotacyjne, turbomolekularne, dyfuzyjne, jonowe, zestawy pompowe, pomiar próżni

 • Wykrywanie i kontrola nieszczelności
  Wykrywanie i kontrola nieszczelności

  Przenośne i stacjonarne detektory helowe, kompletne stanowiska do kontroli szczelności

 • Analiza własności materiałów porowatych
  Analiza własności materiałów porowatych

  Pomiar powierzchni właściwej i porowatości, sorpcja par cieczy, chemisorpcja, TPR TPD

 • Analiza własności proszków i pianek
  Analiza własności proszków i pianek

  Piknometry, gęstość rzeczywista i nasypowa, zawartość komórek otwartych w piankach

 • Identyfikacja rodzajów niestabilności zawiesin emulsji i pian
  Identyfikacja rodzajów niestabilności zawiesin emulsji i pian

  Śmietankowanie, sedymentowanie, flokulacja, agregowanie, flotacja, demulgowanie

 • Mikroreologia, ocena własności lepko-sprężystych
  Mikroreologia, ocena własności lepko-sprężystych

  Płynięcie, smarowność, stabilność kształtu, żelowanie, czas relaksacji, stabilność

NASI PARTNERZY