Firma Formulaction powstała w 1994 i specjalizuje się projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń do charakteryzowania skoncentrowanych dyspersji cieczowych. Siedziba firmy znajduje sie w Tuluzie (Francja). Pierwszy instrument - Turbiscan Classic  oraz następne modele, Turbiscan On Line, Turbiscan Lab,Turbiscan Nano, Turbiscan TOWER, Turbiscan AGS, Turbiscan HF, służą do analizowania stabilności/niestabilności dyspersji (emulsji, zawiesin i pian) o szerokim zakresie koncentracji  i wielkości cząstek. Działają na zasadzie analizy światła wielokrotnie rozproszonego (przechodzącego i wstecznie odbitego), wykrywają i identyfikują takie niestabilności fizyczne jak: śmietankowanie, sedymentowanie, flokulacja, agregowanie, flotacja, demulgowanie….

Firma produkuje także przyrządy optyczne, których działanie oparte jest na technologii dynamicznego, wielokrotnego rozpraszania światła (MS-DWS) pozwalającej na pomiar mobilności cząstek w ośrodku płynnym a co za tym idzie śledzenie zmian lepkości i sprężystości zachodzących w materiałach nieprzejrzystych (Rheolaser™) lub cienkich filmach (Horus).

Więcej informacji na temat firmy oraz jej urządzeń można uzyskać na stronie: http://www.formulaction.com/

NASI PARTNERZY