Firma Oxford Instruments jest utytułowanym producentem wielu urządzeń i systemów analitycznych stosowanych w badaniach naukowych i przemyśle.

Siedziba firmy znajduje się w Tubney Woods w Wielkiej Brytanii.

Firma jest producentem wielu urządzeń w tym między innymi systemów analizy powierzchni, nanomanipulatorów, magnesów nadprzewodzących, urządzeń kriogenicznych itd. Nasza firma współpracuje z Oxford Instruments wyłącznie w zakresie ich urządzeń dedykowanych do mikroanalizy rentgenowskiej. Spektrometry EDS, WDS i systemy EBSD tego producenta dostarczamy wraz ze skaningowymi mikroskopami elektronowymi. Mikroanaliza rentgenowska rozszerza możliwości techniki SEM o analizę jakościową i ilościową składu chemicznego obserwowanych preparatów.

Więcej informacji na temat firmy i jej urządzeń z zakresu mikroanalizy rentgenowskiej można znaleźć na stronie: http://www.oxford-instruments.com/products/microanalysis.

NASI PARTNERZY