Quantachrome Instruments (USA) to firma produkująca zaawansowane urządzenia do pomiarów własności fizyko-chemicznych różnorodnych materiałów.


APLIKACJE:

 • Węgiel (adsorbenty, maski gazowe, atrament, produkty gumowe)
 • Katalizatory samochodowe, petrochemiczne, przemysł nawozów sztucznych
 • Materiały organiczne, kosmetyki, żywność, detergenty, materiały wybuchowe, farmaceutyki, tworzywa sztuczne
 • Produkcja akumulatorów i ogniw
 • Produkcja klejów, zapraw, materiałów budowlanych, farb i pigmentów, cementu, ceramiki, papieru i wypełniaczy
 • Analiza zeolitów, materiałów kompozytowych, biomedycznych, włókien, sztywnych pianek, gleby i próbek geologicznych itd.


OFERTA URZĄDZEŃ OBEJMUJE:

Automatyczne porozymetry rtęciowe:

 • pomiar porowatości w zakresie 0,003 μm – 0,950 mm dla różnorodnych materiałów.
 • określanie dystrybucji (rozkładu) wielkości porów
 • wyznaczanie objętości i powierzchni porów
 • wyznaczanie przepuszczalności materiału
 • pomiar gęstości rzeczywistej
 • wyznaczanie bazowego rozkładu wielkości cząstek

Urządzenia do pomiaru powierzchni właściwej, porowatości oraz adsorpcji fizycznej i chemicznej gazów oraz sorpcji par cieczy:

 • określanie powierzchni właściwej / rozwiniętej (surface area)
 • określanie porowatości materiałów w zakresie od 0,35 nm do 0,5 μm
 • dystrybucja wielkości porów, objętości i powierzchni porów
 • analiza sorpcji chemicznej gazów (metodą statyczną i przepływową) – wyznaczanie aktywnej powierzchni katalizatorów, dyspersji metalu i średniej wielkości krystalitów, metody TPR, TPD, TPO
 • analiza kinetyki sorpcji oraz efektów cieplnych adsorpcji
 • analiza sorpcji wody (izotermy adsorpcji wody), węglowodorów i innych cieczy

NASI PARTNERZY