Akcesoria analityczne do SEM

Wyposażenie analityczne rozszerza możliwości badawcze skaningowych mikroskopów elektronowych.
Najczęściej instalowane na mikroskopach SEM układy analityczne to:

  • Systemy mikroanalizy rentgenowskiej EDXWDX.
  • Systemy dyfracji elektronów odbitych EBSD.
  • Mikroskopy z sondą skanującą SPM / sił atomowych AFM
  • Spektrometry Ramana
  • Spektrometry mas jonów wtórnych TOF-SIMS.