Pomiar porowatości i rozkładu wielkości porów

Urządzenia firmy Quantachrome Instruments przeznaczone do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości:

Urządzenia serii Porometer 3G to urządzenia przewidziane do kontroli porowatości materiałów uformowanych w kształcie arkusza. Aparaty oznaczają porowatość związaną z porami obustronnie otwartymi (transportującymi) są więc doskonałym narzędziem do analizy własności filtrujących/separujących materiałów. Urządzenia znajdują zastosowanie zarówno w badaniach jak również w kontroli jakości. Urządzenia są oferowane w kilku wersjach dedykowanych do różnych aplikacji: np. do pomiaru dystrybucji dużych porów  zarówno w materiałach tkanych jak i nietkanych, pomiaru porów w zakresie średnich wielkości itp. Więcej...

Automatyczne porozymetry rtęciowe serii PoreMaster i PoreMaster GT to urządzenia przeznaczone do pomiaru porowatości i dystrybucji wilekości porów w zakresie średnic od około 3 nm do prawie 1 mm. Aparaty wyposażone są w jedno lub dwa stanowiska pomiarowe. Pomiar przy pomocy tych urządzeń jest bardzo szybki a jednocześnie dokładny. Urządzenia określają szereg róznych parametrów dodatkowych takich jak: przepuszczalność badanych materiałów, pomiar gęstości rzeczywistej i objętościowej (geometrycznej), dystrybucja wielkości cząstek i wiele innych. Dostępne jest także urządzenie dedykowane wyłącznie do pomiaru dużych porów (PoreMaster Macro), który umożliwia pomiar dystrybucji porów w zakresie od około 10 µm do około 1 mm. Więcej...

Urządzenie Autosorb-6iSA umożliwia równoczesny pomiar do sześciu próbek. Każdy port pomiarowy wyposażony jest w dedykowane czujniki ciśnienia, dewar'y oraz czujniki poziomu chłodziwa dzięki czemu porty są całkowicie niezależne. Nowoczesne oprogramowanie zawierające szereg modeli do przetwarzania i analizy danych pomiarowych. Urządzenie nie wymaga żadnych dodatkowych mediów takich jak sprężone powietrze. Aparat przeznaczony jest do pomiarów powierzchni właściwej i porowatości - w tym dystrybucji mezoporów. Urządzenie może być dostarczone wraz z nowym, 6-cio stanowiskowym degazerem XeriPrep aby zapewnić maksymalną wydajność analiz. Więcej...

Autosorb iQ-MP/XR to najwyższej klasy aparat sorpcyjny przeznaczony do pomiarów powierzchni właściwej i porowatości. Urządzenie może być wyposazone w jeden lub dwa porty pomiarowe oraz dwa dodatkowe, wbudowane porty odgazowania próbek. Urządzenie oferowane jest w kilku wersjach wyposażenia: najprostszy model AG umożliwia pomiar dystrybucji mezoporów, wersja MP/Kr zapewnia możliwośc pomiaru dystrybucji także mikroporów, wersja C jest przeznaczona do pomiarów sorpcji fizycznej i chemicznej. Wersja XR urządzenia Autosorb posiada ultraprecyzyjny czujnik ciśnienia o zakresie 0,1 Tr, który zapewnia unikalną dokladność pomiarów przy niskich wartościach ciśnień P/Po. Więcej...

NOWOŚĆ !
Urządzenie Quadrasorb evo zostało zaprojektowane z myślą o laboratoriach wykonujących bardzo dużo pomiarów bez kompromisów w zakresie dokładności, elastyczności oraz przy zachowaniu niskiej ceny zakupu i eksploatacji. Aparat wyposażony jest w cztery niezależne porty pomiarowe zawierające własne, dedykowane zestawy czujników ciśnienia i dewar'y aby zapewnić pełną niezależność pracy każdego portu. Urządzenie jest oferowane w wersji przeznaczonej do pomiaru mezoporów lub mezo i mikroporów. Więcej...

Urządzenia serii NOVA e to szybkie analizatory do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości. Urządzenie może być wyposażone od jednego do czterech portów pomiarowych. Aparat posiada dwa wbudowane porty przeznaczone do przygotowywania próbek przed pomiarem. Urządzenie może być obsługiwane poprzez wbudowany wyświetlacz i klawiaturę lub poprzez komputer PC. Urządzenie ze względu na swoje wymiary oraz szereg udogodnień przyspieszających pomiary (w tym np. brak konieczności używania helu) nadaje się doskonale zarówno do zastosowań badawczo-naukowych jak i przemysłowych. Więcej...

Urządzenia serii WAVE pozwalają na nieinwazyjny pomiar porowatości litych materiałów. Oferowane są trzy modele urządzeń, które pozwalają mierzyć: średni rozmiar porów materiału, porowatość, zeta-potencjał ścian porów. Zasada pomiaru opiera się na zjawisku generowania fal sejsmicznych, które powstają we wnętrzu struktury porowatej nepełnionej cieczą w wyniku wzbudzenia materiału zewnętrzną falą - ultradźwiękami. Gdy fala sejsmiczna spotyka się z powierzchnią porów na granicy między ciałem stałym a cieczą następuje separacja ładunku i tworzy się dipol elektryczny. Gdy kolejne fale sejsmiczne nakładają się na siebie następuje ruch ładunków obu warstw, który generuje mierzalne promieniowanie elektromagnetyczne rejestrowane przez odpowiednie elektrody i przeliczane na parametry związane ze strukturą materiału. Więcej...