Analiza własności proszków i pianek

Oferujemy urządzenia firmy Quantachrome Instruments (USA) przeznaczona do pomiaru własności fizycznych proszków, granulatów i pianek:

Piknometry gazowe (helowe) - urządzenia do pomiaru gęstości rzeczywistej proszków, granulatów i brył porowatych.
Aparaty te w wersji obsługiwanej automatycznie umożliwiają bardzo precyzyjny pomiar objętości i gęstości ciał stałych oraz proszków i granulatów, których objętość jest trudna do wyznaczenia innymi metodami (obliczenie objętości, zanurzenie w cieczy itp.). Dostępne są różne modele urządzeń: obsługiwane ręcznie lub automatycznie. Oferowane są także piknometry wielostanowiskowe (pomiar pięciu próbek równocześnie) i wersje obsługiwane zdalnie - do pracy w warunkach komory rękawicowej lub komory wysokotemperaturowej. Więcej...
 

Urządzenia do pomiaru gęstości nasypowej oraz upakowanej proszków (tap density). Aparaty te umożliwiają wyznaczenie współczynników Hausner'a i Carr'a, które decydują o sypkości proszku. Pomiar jest szybki i powtarzalny. Aparaty są wyposażone w cyfrowy licznik ilości uderzeń. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami pomiaru materiałów sypkich w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, przy produkcji pigmentów i wielu innych. Dostępne są dwa modele: Autotap (pomiar jednej próbki) i Dual Autotap (pomiar dwóch próbek równocześnie). Więcej...

 

 

Piknometry gazowe do pomiaru procentowej zawartości komórek otwartych i zamkniętych w sztywnych piankach. Urządzenie określa zawartość komórek według norm DIN oraz ISO. Aparat określa także inne parametry sztywnych pianek takie jak: kompresja, podatność na pękanie ścian komórek itp. Dostępna jest wersja automatyczna urządzenia i model obsługiwany ręcznie. Aparat posiada szereg możliwości raportowania i archiwizacji danych. Istnieje możliowść zdalnej obsługi i kontroli urządzenia. Więcej...

 

 

Urządzenia do pobierania próbek reprezentatywnych proszków. Ponieważ w urządzeniach do oznaczania uziarnienia oraz innych metodach analitycznych często mierzone są stosunkowo małe próbki, istotne jest by były one jak najbardziej reprezentatywne, czyli by rozkład wielkości cząstek w próbce był jak najbardziej zbliżony do rozkładu w dużej porcji, z której próbkę pobrano. Najlepszą metodą uzyskiwania próbek reprezentatywnych jest stosowanie urządzeń typu Riffler. Urządzenia te automatycznie dzielą dużą porcję badanego materiału na mniejsze próbki, które są następnie analizowane. Więcej...Oferujemy także urządzenia do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości. Więcej...