Analiza własności pianek

Urządzenie UltraFoam 1200e (pomiar jednej próbki) i PentaFoam 5200e (równoczesny pomiar pięciu próbek) to automatyczne piknometry gazowe (helowe) przeznaczone do automatycznych pomiarów objętości i gęstości rzeczywistej ciał stałych, proszków, granulatów i zawiesin.
Aparaty te umożliwiają także pomiar istotnych parametrów pianek:

 • Procentowa zawartość komórek otwartych  i zamkniętych w sztywnych piankach zgodnie z normą ASTM D6226 / ISO4590.
 • Procentowa ściśliwość elastycznych pianek, która pozwala uzyskać profil ściśliwości materiału lub określic optymalne ciśnienie kontroli ilości komórek zamkniętych i otwartych.
 • Podatność na pękanie ścianek w piankach.

Obsługa urządzeń

 • Urządzenia są obsługiwane przy pomocy wbudowanej klawiatury i wyświetlacza.
 • Dostępna jest także kontrola z poziomu komputera PC bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania. Po podłączeniu urządzenia do komputera PC (złącze Ethernet) możliwa jest pełna kontrola aparatu oraz uruchamiania pomiarów i archiwizacja/przeglądanie wyników z poziomu PC. Interfejs obsługi urządzenia jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową. Pomiary mogą być uruchamiane lub nadzorowane zdalnie. Raporty z pomiaru mogą być automatycznie wysyłane na wskazany adres e-mail. Urządzenie jest dostarczane z trzeba wymiennymi komorami pomiarowymi, które pozwalają na pomiar różnorodnych materiałów.

Standardowe wyposażenie piknometrów

 • Port Ethernet przeznaczony do komunikacji z komputerem PC.
 • Port USB, który może służyć do komunikacji z komputerem PC lub do podłączenia zewnętrznej pamięci USB flash w celu transferu danych.
 • Drugi port USB przeznaczony do podłączenia drukarki co umożliwia bezpośredni wydruk raportów pomiarowych. Istnieje możliwość samodzielnego skonfigurowania współpracy z różnymi typami drukarek.
 • Port RS232 do podłączenia wagi laboratoryjnej w celu transmisji wartości masy próbki. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować możliwość pomyłki operatora.
 • Zestaw narzędzi do przygotowywania próbek pianek.

Opcjonalne wyposażenie

 • Złącze do podłączenia termostatu (tylko modele z opcją stabilizacji temperatury pomiaru).