Pobieranie próbek reprezentatywnych

Bardzo istotnym elementem w przypadku analizy materiałów proszkowych jest właściwe przygotowanie próbki. Ma to istotne znaczenie na przykład w pomiarach wielkości cząstek.

Ponieważ w urządzeniach do pomiaru uziarnienia analizuje się stosunkowo małe próbki, istotne jest by były one jak najbardziej reprezentatywne, czyli by rozkład wielkości cząstek w próbce był jak najbardziej zbliżony do rozkładu w dużej porcji, z której próbkę pobrano. Najlepszą metodą uzyskiwania próbek reprezentatywnych jest stosowanie urządzeń typu Riffler. Każda próba przygotowania proszkowej próbki reprezentatywnej z objętości większej niż wymagana do analizy, może być i zwykle jest przyczyną uzyskiwania wyników przypadkowych lub nie reprezentatywnych – w przypadku gdy próbka jest wyodrębniana tylko na zasadzie ograniczenia wielkości próbki. Urządzenia typu Riffler zapewniają uzyskanie reprezentatywnej porcji każdej frakcji materiału we wszystkich próbkach końcowych nawet, jeśli początkowa próbka zawierała frakcje mocno różniące się od siebie.
Quantachrome Instruments produkuje dwa typy urządzeń do próbkowania reprezentatywnego:

Rotary Micro Rifflerjest automatycznym urządzeniem do otrzymywania 8 próbek reprezentatywnych ( o reprezentatywnej - średniej dla całej objętości - wielkości cząstek) z określonej (120 cm3) objętości materiału proszkowego.

Urządzenie to składa się z dwóch zasadniczych elementów: wibrującej i obracającej się czaszy oraz kolektora. Kolektor wirując rozprowadza proszek do ośmiu pojemników.

Regulacja amplitudy wibracji czaszy oraz ilości proszku padającego na kolektor umożliwia uzyskanie próbek reprezentatywnych dla proszków o różnych rozmiarach cząstek i różnej masie cząstek.

Sieving Riffler: urządzenie to pozwala, podobnie jak aparat omawiany wcześniej, na otrzymywanie próbki reprezentatywnej z określonej objętości (2500 cm3). Dodatkowo, urządzenie to wyposażone jest w sito, które pozwala wyeliminować w próbce reprezentatywnej cząstki większe niż rozmiar oczek sita.