Pomiar gęstości nasypowej

W przypadku materiałów sypkich często pomiary gęstości ogranicza się do określenia tzw. gęstości nasypowej. Parametr ten określa się poprzez zważenie wyskalowanego cylindra pomiarowego napełnionego proszkiem. Znając objętość próbki [v] w cylindrze i masę [m] bardzo prosto można wyznaczyć gęstość [m/v]. Pamiętać jednak należy, że tak określona gęstość tylko zgrubnie charakteryzuje materiał badany, ponieważ w zmierzonej objętości materiału duży udział stanowią przestrzenie między cząstkami proszku lub granulatu wypełnione powietrzem.
W przypadku tak prowadzonego pomiaru gęstości bardzo trudno uzyskać powtarzalność wyników, ponieważ upakowanie przesypywanego proszku za każdym razem (przy każdym napełnieniu cylindra) jest inne. Gęstość nasypowa proszków, granulatów czy innych sypkich materiałów silnie zależy od upakowania cząstek. Mierząc objętość proszku luźno przesypanego mierzymy ją razem z objętością przestrzeni między cząstkami proszku.

Aby zmniejszyć objętość tych przestrzeni stosuje się „postukiwanie” (ang: „tap”). W wyniku ubijania mniejsze cząstki przechodzą w puste przestrzenie pomiędzy większymi. Objętość proszku zmniejsza się wzrasta natomiast gęstość. Po odpowiednio długim ubijaniu, cząstki proszku lub granulatu układają się optymalnie i objętość próbki przestaje się zmniejszać.

Do pomiaru gęstości nasypowej firma Quantachrome Instruments produkuje urządzenia działające zgodnie z europejskimi normami farmaceutycznymi (zatwierdzenie metody do analizy sypkich materiałów w przemyśle farmaceutycznym oraz ASTM, DIN i ISO).

Urządzenia te umożliwiają wyznaczenie współczynników Hausner'a i Carr'a, które decydują o sypkości proszków.
 

Firma oferuje dwa rodzaje aparatów przeznaczonych do powtarzalnego oznaczania gęstości nasypowej (pozornej):

Autotap– do pomiaru jednej próbki

Dual Autotap – mierzący dwie próbki równocześnie.

 

Jako dodatkowa opcja oferowana jest także obudowa wyciszająca: