Pomiar gęstości rzeczywistej

Pomiar gęstości jest jedną z najprostszych i najszybszych analiz nieniszczących wykorzystywanych w badaniach materiałów. Gęstość daje informacje na temat masy określonej objętości materiału i bardzo często określenie tego parametru wykorzystuje się w dalszych analizach materiałów – na przykład w metodach spektrometrycznych, pomiarze wielkości cząstek itp. Określanie gęstości jest względnie tanią i szybką metodą kontroli jednorodności materiałów.

Kluczem do precyzyjnego określenia gęstości jest wyznaczenie objętości badanego materiału. W przypadku próbek nieporowatych o idealnie regularnych kształtach nie stanowi to żadnego problemu. Jednak w przypadku, gdy materiał ma postać nieregularnych, porowatych brył bądź w przypadku proszków i granulatów, określenie objętości staje się trudnym zagadnieniem.
Jedną z najlepszych metod pomiaru gęstości rzeczywistej jest zastosowanie piknometrów gazowych (helowych). 

 

Piknometr - pomiar objętości i gęstości w różnych materiałach

Piknometry są urządzeniami przeznaczonymi do pomiaru objętości i gęstości rzeczywistej w materiałach proszkowych, granulatach, piankach i ciałach stałych. Niektóre z tych urządzeń mogą także służyć do wyznaczania zawartości czynnika stałego w zawiesinie, zawartości komórek otwartych w sztywnych piankach i zwartości powietrza w proszkach (np. spożywczych). Określenie objętości rzeczywistej może być pomocne w ocenie porowatości materiałów.

 

Firma Quantachrome Instruments produkuje szereg modeli piknometrów – zróżnicowanych ze względu na rodzaj ich obsługi (ręczne i automatyczne) oraz ze względu na przeznaczenie ich do analizy określonych materiałów (pianki, proszki).

 

Na czym polega pomiar w piknometrze

Pomiar w piknometrach polega na sprężeniu gazu w komorze pomiarowej (o objętości VC), w której znajduje się próbka (o nieznanej objętości VP). Piknometr lub operator (w zależności od tego czy jest to aparat automatyczny czy ręczny) rejestruje wartość ciśnienia (P1).

Następnie otwarty zostaje zawór otwierający komorę odniesienia (o objętości VA). Po połączeniu komór spada ciśnienie, którego wartość ponownie jest rejestrowana (P2). Objętość próbki jest obliczana z równania:

 

 

W naszej ofercie znajdą Państwo także: