Nowoczesne technologie pomiarowe dla nauki i przemysłu
  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

Mikroskop skaningowy FIB SEM

Mikroskopy skaningowe FIB i SEM

Wybór wysokiej jakości mikroskopu może w istotny sposób wpłynąć na dokładność i efektywność pracy wykonywanej w laboratorium. Z tego powodu warto zdecydować się na zakup innowacyjnych mikroskopów skaningowych FIB i SEM. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Skaningowego Mikroskopu konowego (FIB) oraz Skaningowego Mikroskopu Elektronowego – SEM.

 

Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM)

Współcześnie, w codziennej pracy laboratorium podstawą jest wykorzystanie mikroskopów umożliwiających maksymalne powiększenie obrazu. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszą się mikroskopy elektronowe. Wyróżniamy trzy rodzaje mikroskopów elektronowych:

  • mikroskopy transmisyjne (TEM),
  • mikroskopy tunelowe,
  • mikroskopy skaningowe.

Wśród wymienionych warto zwrócić szczególną uwagę na Skaningowe Mikroskopy Elektronowe. Nowoczesne Skaningowe Mikroskopy Elektronowe (SEM) pozwalają na badanie struktury materii na poziomie atomu. Aby uzyskać tak dokładne obrazowanie, wykorzystują one wysokoenergetyczną wiązkę elektronów. Badana próbka jest nimi „bombardowana” – odbywa się to metodycznie, linijka po linijce, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie bardzo wyraźnego obrazu.

Mikroskopy skaningowe FIB i SEM

Gdzie Elektronowy Mikroskop Skaningowy znajdzie zastosowanie?

Obecnie nowoczesne Elektronowe Mikroskopy Skaningowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak: medycyna, chemia, biologia, fizyka czy materiałoznawstwo. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest dokładna analiza stanu powierzchni oraz ocena morfologiczna. Wykorzystanie Elektronowych Mikroskopów Skaningowych pozwala na badanie cząstek zarówno ożywionej, jak i nieożywionej materii. Maksymalna długość preparatu badanego pod mikroskopem tego typu wynosi 2,5 cm. Przy pomocy mikroskopów elektronowych możemy badać na przykład bakterie i wirusy lub różnego rodzaju pasożyty.

 

 

Mikroskop Skaningowy Jonowy (FIB – Focused Ion Beam)

Alternatywą dla Skaningowych Mikroskopów Elektronowych może być Mikroskop Skaningowy Jonowy – z języka angielskiego Focused Ion Beam. Mechanizm jego działania jest podobny do Skaningowego Mikroskopu Elektronowego, w tym przypadku jednak wiązkę elektronów zastąpiono wiązką jonów. Ma ona grubość ok. 6 nm. Odpowiednią energię wiązki można dobrać w zależności od badanej próbki.

Mikroskop Skaningowy Jonowy ma kilka istotnych zalet w porównaniu z Elektronowym Mikroskopem Skaningowym. Przede wszystkim, może on być wykorzystywany w przypadku struktur, które nie przewodzą elektronów (co uniemożliwia wykorzystanie Elektronowego Mikroskopu Skaningowego). Pozwala również na dokładniejsze poznanie rozkładu chemicznego w danej substancji.

 

Czym kierować się przy wyborze mikroskopów skaningowym FIB SEM?

Nie zawsze warto kupować najdroższy mikroskop – zamiast tego powinniśmy się dokładnie zastanowić, do badania jakich substancji będzie on wykorzystywany. Ważne jest, by mikroskop skaningowy pozwalał nie tylko na dokładne obrazowanie, ale i umożliwiał wygodne wycinanie próbki. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo także informacje na temat poniższych urządzeń:

All Rights Reserved ©
ul. Ludwika Kickiego 4a lok. 50 04-369 Warszawa
Tel: +48 22 626 87 86 Fax: +48 22 626 87 85 Email: office@uni-export.com.pl