Historia firmy

Grupa Uni-Export Instruments powstała w Wielkiej Brytanii w latach siedemdziesiątych. W okresie socjalizmu działając poprzez centrale handlu zagranicznego zajmowała się sprzedażą wyspecjalizowanej aparatury pomiarowej do instytucji naukowych i przemysłu w Polsce oraz innych krajach dawnego bloku wschodniego. W latach dziewięćdziesiątych powstały oficjalne biura firmy w Moskwie, St. Petersburgu, Pradze, Budapeszcie i Warszawie.

Polskie Biuro działało z przerwami od 1991 roku jako oddział firmy Uni-Export Instruments prowadzący działania handlowe i serwisowe na terenie Polski. Początkowo oferta obejmowała głównie systemy mikroanalizy EDS (do mikroskopów elektronowych) oraz systemy i sprzęt kriogeniczny firmy Oxford Instruments. Asortyment stopniowo rozszerzał się o kolejne urządzenia: analizatory wielkości cząstek, liczniki cząstek, aparaty do pomiaru porowatości i powierzchni właściwej, skaningowe mikroskopy elektronowe itd.

Na przełomie 2002/2003 roku, w porozumieniu z zarządem i właścicielami Uni-Export Instruments podjęto decyzję o likwidacji oddziału firmy w Polsce.
W maju 2003 roku powstała całkowicie niezależna finansowo i organizacyjnie firma Uni-Export Instruments Polska.

Pracownicy związani wcześniej z odziałem brytyjskim wciąż stanowią główny człon naszej firmy wykorzystując swoje doświadczenie oraz wiedzę.