Oferta alfabetycznie

A

adsorpcja gazu
autotap
automatyczny piknometr helowy (gazowy)
adsorpcja fizyczna
adsorpcja chemiczna
analizator wielkości porów
analizator rentgenowski
analiza składu chemicznego
 

B

badania struktury
beton
 

C

chemisorpcja
chemiczna sorpcja gazów
charakteryzacja własności materiałów porowatych
chemiczna analiza
cryocooler
 

D

density - true, tap (gęstość- rzeczywista, upakowana)
dyfuzyjna pompa próżniowa
dystrybucja wielkości porów
 

E

eds - energy dispersion spectroscopy
 

F

foam (pianka)
 

G

gęstość rzeczywista
gęstość pozorna
gęstość nasypowa
gęstość upakowana
 

H

high pressure gas sorption
 

I

iSorb aparat do pomiaru wysokociśnieniowej sorpcji par
itrusion (mercury)
 

J

jonowa pompa
jonowe działo (FIB)
 

K

katalizatory
katodoluminescencja
komórki otwarte i zamknięte w sztywnych piankach
 

L

 
 

M

mikroanaliza rentgenowska EDS, WDS
mikroskop skaningowy
mikroskopia elektronowa
mikroskopia transmisyjna
 

N

Nanomegas
 

O

otwarte komórki w sztywnych piankach
 

P

pianki
proszki
pobieranie próbek reprezentatywnych
próbki
pompa próżniowa rotacyjna, scroll, jonowa, turbomolekularna, dyfuzyjna
porosity (porowatość)
porowatość
porozymetria rtęciowa
porometr
przepuszczalność
próżnia
próżniowa pompa
pomiar próżni
 

Q

Quantachrome Instruments
Quadrasorb
 

R

riffler
rotacyjna pompa próżniowa
rozkład wielkości porów
 

S

sorpcja gazów i par cieczy
sorpcja fizyczna
sorpcja chemiczna
sorpcja wysokocisnieniowa gazów
sorpcja wody
spektrometr rentgenowski EDS, WDS
spektrometr masowy
stanowisko pompowe
surface area (powierzchnia właściwa)
średnica porów
SPECS
 

T

Tescan
turbomolekularna pompa
 

U

UHV - ultra wysoka próżnia - systemy analityczne
UHV - ultrawysoka próżnia - pompy
UV źródło
UPS
Ultrapycnometer
 

W

wody sorpcja
WDS
wysokociśnieniowa sorpcja gazów
wielkość porów
 

Z

zamknięte komórki w sztywnych piankach
zestaw pompowy
źródło elektronów
źródło jonów