Modernizacja analogowych SEM

Oferujemy możliwość modernizacji starszych, analogowych skaningowych mikroskopów elektronowych. Modernizacja polega na instalacji układu cyfrowej akwizycji obrazów. Pozwala to ułatwić rejestrację obrazów z mikroskopu (zapis plików cyfrowych w komputerze PC) oraz umożliwia np. analizę obrazu, pomiary i zaawansowane przetwarzanie obrazów przy pomocy dodatkowego oprogramowania.

W przypadku niektórych mikroskopów istnieje możliwość wymiany modułu wysokiego napięcia, modułu kontroli optyki elektronowej i modułu sterowania układu próżniowego na całkowicie nowe układy elektroniczne kontrolowane poprzez komputer PC.
Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań lub wątpliwości.