Detektory i akcesoria SEM

Oferowane przez nas skaningowe mikroskopy elektronowe są wyposażone w szereg detektorów oraz akcesoriów. Detektory przeznaczone do obrazowania rejestrują różne sygnały, które powstają w czasie skanowania powierzchni próbek wiązką elektronów lub jonów. Sygnały te pozwalają uzyskiwać szereg ważnych informacji na temat własności obserwowanych powierzchni. Są to informacje takie jak topografia powierzchni, kompozycja fazowa, własności elektryczne czy chemiczne. Bardzo istotnym zagadnieniem jest taki dobór detektorów aby możliwe było uzyskanie obrazów, które dostarczą jak najwięcej danych charakteryzujących określony rodzaj próbek. W opisie wyposażenia naszych mikroskopów można znaleźć szczegółowe informacje na temat detektorów, które są dostarczane jako standardowe lub opcjonalne wyposażenie.

Oprócz detektorów ważnym elementem wyposażenia mikroskopu są także dodatkowe akcesoria, które rozszerzają możliwości badawcze mikroskopu albo ułatwiają pracę z mikroskopem.
Na niniejszej stronie zostały wyszczególnione najważniejsze detektory i akcesoria stosowane w naszych mikroskopach. W przypadku gdyby Państwa aplikacja wymagała zastosowania innych niż podane tutaj detektory / akcesoria - prosimy o kontakt z nami.

AKCESORIA SEM

 • Kamera podglądu komory
 • Tryb zmiennej próżni
 • Układ tłumienia drgań
 • BDT
 • Mikroskop SPM/AFM
 • GIS
 • Stolik chłodzący
 • Komora załadowcza
 • Plasma cleaner
 • Beam Blanker
 • Panel kontrolny
 • Nanomanipulatory