TIMA - Zintegrowany system analizy mineralogicznej

Tescan, TIMAAutomatyczny system Tescan TIMA to skaningowy mikroskop elektronowy wyposażony w zaawansowany układ analityczny EDX, przeznaczony do aplikacji w górnictwie, przemyśle mineralnym i geologii. System ten pozwala na analizę właściwości takich jak: asocjacja minerałów, rozmiar ziarna, reprezentacja mineralna. Zastosowania urządzenia TIMA obejmują np. analizę rud, optymalizację procesów, rekultywację, poszukiwanie metali szlachetnych oraz pierwiastków ziem rzadkich.

Urządzenie TIMA firmy Tescan oparte jest na całkowicie zintegrowanym z mikroskopem systemie analitycznym EDX wyposażonym w od 1 do 4 niezależnych detektorów, które umożliwiają równoczesną i szybką akwizycję obrazów i widm. Rozwiązanie to zapewnia wysoką szybkość automatycznych analiz przy zachowaniu dokładności wyników.

System TIMA może być sprzężony zarówno z mikroskopem serii MIRA, wyposażonym w emiter polowy (Schottky), jak i mikroskop serii VEGA wyposażonym w emiter termiczny (katoda wolframowa lub LaB6). W przypadku tego drugiego mikroskopu stosowana jest specjalna konstrukcja kolumny ze stałą, wysoką próżnią źródła elektronów i zaworem odcinającym. Rozwiązanie to znacznie zwiększa stabilność emisji i czas życia katody wolframowej. Sysem TIMA dostępny jest w wersji z wysoką próżnią lub opcjonalnie w wersji z tzw. niską próżnią (low vacuum).

Mikroskopy zastosowane w systemie TIMA posiadają dużą komorę próbek ze specjalnie zmodyfikowanym stolikiem przystosowanym do równoczesnego montażu 7 próbek mineralogicznych o średnicy od 25 do 32 mm. Uchwyt próbek zawiera również wzorce do kalibracji obrazów (BSE) oraz system mikroanalizy chemicznej EDX.

Własności systemu TIMA:

Tescan, TIMA

 • Bardzo szybka i całkowicie automatyczna akwizycja danych możliwa dzięki pełnej integracji SEM i EDX
 • System oparty na platformie MIRA lub VEGA SEM
 • Specjalna konstrukcja kolumny VEGA znacznie wydłużająca żywotność katody wolframowej
 • Nowoczesny, wymienialny uchwyt próbek z wbudowanym zestawem wzorców oraz układem pomiaru prądu wiązki
 • Możliwość zmiany wielkości próbek zgodnie z wymaganiami klienta
 • Możliwość zainstalowania do 4 zintegrowanych detektorów EDX dla zapewnienia maksymalnej wydajności systemu
 • Detektory EDX chłodzone systemem Peltiera gwarantujący stabilność termiczną
 • Możliwość dodawania dodatkowych modułów analizy danych
 • Możliwość dostosowania metod klasyfikacji dla różnych zastosowań
 • Korzystny stosunek ceny do jakości
 • Możliwość indywidualnego dostosowania systemu do specjalnych wymagań