Urządzenia do preparatyki

Skaningowa mikroskopia elektronowa jest generalnie techniką obserwacji, która nie wymaga w większości przypadków skomplikowanej i czasochłonnej preparatyki. Istnieje jednak kilka aplikacji, które wymagają właściwego przygotowania próbek.

Najczęściej problem ten dotyczy aplikacji, w których operator ma do czynienia z próbkami nieprzewodzącymi i zawierającymi duże ilości wilgoci. Zdarzają się także materiały wymagające wstępnej obróbki powierzchni.

 


Dla potrzeb preparatyki SEM oferujemy z naszymi mikroskopami szereg urządzeń do przygotowywania próbek:

  • Napylarki próżniowe, które służą do nanoszenia warstw przewodzących na powierzchnie próbek (napylanie metalami i węglem).
  • Urządzenia do przygotowywania próbek zawierających wilgoć metodą suszenia w punkcie nadkrytycznym (critical point dryers)
  • Urządzenia do plazmowego czyszczenia / aktywowania powierzchni
  • Urządzenia do przygotowywania próbek biologicznych typu Cryo-SEM Preparation
  • Urządzenia do jonowego polerowania powierzchni