Sprzedaż i wsparcie techniczne

Jako autoryzowany przedstawiciel w Polsce producentów urządzeń pomiarowych i aparatury naukowo-badawczej staramy się zapewniać naszym Klientom wszelkie niezbędne informacje dotyczące urządzeń tak aby decyzja wyboru określonego rozwiązania była jak najbardziej przemyślana i celowa. Naszym priorytetem jest odpowiedni dobór urządzeń do wymagań aplikacji i warunków przyszłej eksploatacji.
Zapewniamy także instalację, uruchomienie dostarczonej aparatury oraz podstawowe i zaawansowane szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń. Przez cały czas eksploatacji aparatury chętnie służymy także pomocą w przypadku zagadnień aplikacyjnych lub związanych z możliwościami rozbudowy urządzeń i systemów.
Nasza kadra uczestniczy regularnie w szkoleniach organizowanych przez naszych partnerów - producentów aparatury i urządzeń - w celu podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia, które następnie przekazujemy naszym Użytkownikom i Klientom.

Organizujemy także cykliczne spotkania Użytkowników naszych urządzeń i szkolenia dla operatorów aparatury.


Seminarium mikroskopii skaningowej, WAT Warszawa, 2007r.

Seminarium mikroskopowe, AGH Kraków, 2010r.

Spotkanie Użytkowników skaningowych mikroskopów elektronowychy firmy TESCAN, CLA-UP Lublin, 2011r.

III Szkoła operatorów SEM/EDS, siedziba Uni-Export Instruments Warszawa, 2012r.