Quadrasorb evo - nowy aparat sorpcyjny firmy Quantachrome Instruments

Nowy aparat Quadrasorb evo to nowa wersja znanego już urządzenia Quadrasorb firmy Quantachrome Instruments.
Urządzenie oferowane jest w wersji z 2,3 lub 4 niezależnymi portami pomiarowymi. Aparat może być w każdej chwili rozbudowany o kolejny port pomiarowy - w miarę rosnących wymagań Użytkownika. Urządzenie oferowane jest w wersji przeznaczonej do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości w zakresie mezoporów oraz w wersji do pomiaru dystrybucji także mikroporów. Aparat jest przygotowany do rozbudowy o pomiar mikroporów w miejscu instalacji aparatu - bez konieczności wysyłania urządzenia do producenta.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji aparatu:

  • Dodanie nowych strategii dozowania, które przyspieszają pomiary sorbentów o wysokiej powierzchni właściwej
  • Ulepszony system indywidualnego pomiaru Po dla każdej próbki w celu zapewnienia całkowitej niezależności każdego portu pomiarowego i przyspieszenia pomiarów
  • Tryb BET Quick Mode, który dzięki optymalizacji wstępnych procedur przygotowania pomiaru (zerowanie czujników ciśnienia, ewakuacja itp.) przyspiesza pomiar powierzchni właściwej o 50%. Czas pomiaru powierzchni właściwej czterech próbek w trybie QuickMode wynosi tylko 25 minut !

  • Oficjalne ogłoszenie wprowadzenia nowego aparatu
  • Skrócona broszura
  • Pełna broszura aparatu

Nowy detektor EBIC w mikroskopach firmy TESCAN


Detektory typu EBIC (Electron Beam Induced Current) rozszerzają możliwości badawcze skaningowych mikroskopów elektronowych. Detektory tego typu umożliwiają detekcję prądu indukowanego wiązką skanującą na powierzchni badanych próbek. Nowy detektor firmy TESCAN umożliwia lokalny pomiar prądu (ilościowe obrazowanie EBIC) oraz tworzenie map ilustrujących własmności elektryczne próbek. Detektory EBIC zainstalowane na systemach FIB (Focused Ion Beam) umożliwiają trójwymiarową analizę EBIC. Detektor ten jest dokonałym narzędziem rozszerzającym możliwości analizy materiałów stosowanych min. w elektronice. Detektor jest w pełni zintegrowany z oporgamowaniem mikroskopów skaningowych. Dosepna jest wersja detektora ze stałym kontaktem elektrycznym oraz z ruchomym ostrzem służący do pomiaru indukowanego prądu. Więcej informacji można uzyskać na stronie producenta.


Informacja na stronie producenta

 

IDP-15 nowa pompa scroll firmy Agilent Technologies

Nowy model bezolejowej pompy Scroll firmy Agilent Technologies - IDP-15 o szybkości pompowania 12,8 m3/h. Pompa ta docelowo zastąpi dotychczasowy model TriScroll 300. Pompy Scroll z serii IDP są całkowicie hermetyczne, z odizolowaną przestrzenią pompowania, i dzięki pojedyńczemu modułowi "scroll" charakteryzują się niskim poziomem hałasu, wydłużonym czasem zużycia uszczelek oraz ułatwioną obsługą serwisową. Więcej informacji na temat pompy można uzyskać na naszej stronie lub na stronie internetowej producenta.

Informacja dotycząca nowej pompy IDP-15

 

Nowości w oprogramowaniu mikroskopów i systemów firmy TESCAN

Oprogramowanie skaningowych mikroskopów elektronowych oraz systemów FIB firmy TESCAN zyskało kolejne opcjonalne moduły , które rozszerzają możliwości urządzeń:

  • Oprogramowanie AutoSlicer to moduł dedykowany do mikroskopów-systemów SEM/FIB. Moduł umożliwia automatyczne uzyskiwanie próbek dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM lamella). Po zdefiniowaniu wymaganych parametrów przez Użytkownika cały proces odbywa się automatycznie bez potrzeby ciągłej kontroli. Urządzenie znacznie ułatwia pracę w laboratoriach przygotowujących próbki dla mikroskopii transmisyjnej (listopad 2013)
  • Oprogramowanie X-Positioner to moduł, który umożliwia korelację obrazów (np. z mikroskopów skaningowych i optycznych) w celu ułatwienia nawigacji po próbce. Oprogramowanie posiada dodatkowe funkcje w stosunku do znanego wcześniej modułu Positioner. (grudzień 2013)
  • 3D Tomography Advanced - to nowy moduł oprogramowania do systemów FIB, który umożliwia analizy 3D EDS i EBSD. (grudzień 2013)
  • Oprogramowanie CORAL - to nowoczesne narzędzie umożliwiające korelację obrazów z mikroskopów optycznych (produkowanych przez wiądących dostawców) z możliwością nakładania obrazów optycznych i elektronowych na siebie z regulowanym stopniem udziału każdego z obrazów. Możliwe jest zbieranie i tworzenie wielokrotnych zestawów obrazów, kalibrowanie obrazów z zewnętrznych źródeł, zapamiętywanie wielu obszarów zainteresowania i automatyczna relokacja stolika SEM do wybranych obszarów. (styczeń 2014)

 

Szersza informacja na temat wspomnianych modułów zostanie opublikowana wkrótce na naszej stronie.

 

Degazer XeriPrep

Quantachrome Instruments wprowadza do sprzedaży nowe urządzenie do przygotowywania próbek sorbentów przed pomiarem. Urządzenie XeriPrep jest wyposażone w sześć stanowisk, które umożliwiają odgazowanie próbek w temperaturze do 350/450 oC. Urządzenie oferowane jest w wersji z pompą próżni wstępnej lub z dodatkową pompą turbomolekularną. Programowanie temperatury i procedur odgazowania jest realziowane poprzez komputer PC i oprogramowanie sterujące. Urządzenie posiada wbudowaną wymrażarkę kriogeniczną. Więcej...

Oficjalne ogłoszenie wprowadzenia nowego aparatu
Broszura urządzenia