Promocja systemów SEM-FIB firmy TESCAN

Od listopada 2013 roku firma Tescan obniżyła ceny systemów FIB (Focused Ion Beam). Obniżenie cen było możliwe w wyniku utworzenia holdingu firm TESCAN oraz firmy ORSAY PHYSICS, która była dotychczasowym partnerem TESCAN' a w zakresie produkcji dział jonowych do systemów FIB.

Firma TESCAN oferuje systemy FIB na bazie mikroskopów z emiterami FEG, działem z katodą wolframową lub LaB6. TESCAN jest także pierwszym producentem na świecie oferującym komercyjny system trawienia plazmowego zintegrowany z FEG-SEM, kóry zapewnia wysoką intensywność trawienia oraz precyzję.