Promocja urządzeń do pomiarów powierzchni właściwej serii NOVA

Do końca 2013 roku oferujemy urządzenia serii NOVA w nowej, atrakcyjnej cenie. Aparaty serii NOVA przeznaczone są do szybkiego pomiaru powierzchni właściwej i porowatości metodą sorpcji gazu. Producentem urządzenia jest firma Quantachrome Instruments (USA).
Aparat jest doskonałym narzędziem w kontroli jakości oraz w badaniach naukowych gdzie wymagany jest pomiar powierzchni BET oraz dystrybucji wielkości porów w zakresie mezoporów. Urządzenie może być obsługiwane bezpośrednio poprzez wbudowany panel sterowania i klawiaturę lub poprzez komputer PC i oprogramowanie. Więcej informacji na temat aparatu można znaleźć na naszej stronie oraz na stronie producenta.