Instalacja skaningowych mikroskopów elektronowych - Uniwersytet Jagielloński

W październiku i listopadzie 2013 zrealizowaliśmy dostawę dwóch skaningowych mikroskopów elektronowych dla Wydziału Historycznego (Instytut Archeologii) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wkrótce przedstawimy więcej szczegółów związanych z tą instalacją.