Nowości w oprogramowaniu mikroskopów i systemów firmy TESCAN

Oprogramowanie skaningowych mikroskopów elektronowych oraz systemów FIB firmy TESCAN zyskało kolejne opcjonalne moduły , które rozszerzają możliwości urządzeń:

  • Oprogramowanie AutoSlicer to moduł dedykowany do mikroskopów-systemów SEM/FIB. Moduł umożliwia automatyczne uzyskiwanie próbek dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM lamella). Po zdefiniowaniu wymaganych parametrów przez Użytkownika cały proces odbywa się automatycznie bez potrzeby ciągłej kontroli. Urządzenie znacznie ułatwia pracę w laboratoriach przygotowujących próbki dla mikroskopii transmisyjnej (listopad 2013)
  • Oprogramowanie X-Positioner to moduł, który umożliwia korelację obrazów (np. z mikroskopów skaningowych i optycznych) w celu ułatwienia nawigacji po próbce. Oprogramowanie posiada dodatkowe funkcje w stosunku do znanego wcześniej modułu Positioner. (grudzień 2013)
  • 3D Tomography Advanced - to nowy moduł oprogramowania do systemów FIB, który umożliwia analizy 3D EDS i EBSD. (grudzień 2013)
  • Oprogramowanie CORAL - to nowoczesne narzędzie umożliwiające korelację obrazów z mikroskopów optycznych (produkowanych przez wiądących dostawców) z możliwością nakładania obrazów optycznych i elektronowych na siebie z regulowanym stopniem udziału każdego z obrazów. Możliwe jest zbieranie i tworzenie wielokrotnych zestawów obrazów, kalibrowanie obrazów z zewnętrznych źródeł, zapamiętywanie wielu obszarów zainteresowania i automatyczna relokacja stolika SEM do wybranych obszarów. (styczeń 2014)

 

Szersza informacja na temat wspomnianych modułów zostanie opublikowana wkrótce na naszej stronie.