Quadrasorb evo - nowy aparat sorpcyjny firmy Quantachrome Instruments

Nowy aparat Quadrasorb evo to nowa wersja znanego już urządzenia Quadrasorb firmy Quantachrome Instruments.
Urządzenie oferowane jest w wersji z 2,3 lub 4 niezależnymi portami pomiarowymi. Aparat może być w każdej chwili rozbudowany o kolejny port pomiarowy - w miarę rosnących wymagań Użytkownika. Urządzenie oferowane jest w wersji przeznaczonej do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości w zakresie mezoporów oraz w wersji do pomiaru dystrybucji także mikroporów. Aparat jest przygotowany do rozbudowy o pomiar mikroporów w miejscu instalacji aparatu - bez konieczności wysyłania urządzenia do producenta.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji aparatu:

  • Dodanie nowych strategii dozowania, które przyspieszają pomiary sorbentów o wysokiej powierzchni właściwej
  • Ulepszony system indywidualnego pomiaru Po dla każdej próbki w celu zapewnienia całkowitej niezależności każdego portu pomiarowego i przyspieszenia pomiarów
  • Tryb BET Quick Mode, który dzięki optymalizacji wstępnych procedur przygotowania pomiaru (zerowanie czujników ciśnienia, ewakuacja itp.) przyspiesza pomiar powierzchni właściwej o 50%. Czas pomiaru powierzchni właściwej czterech próbek w trybie QuickMode wynosi tylko 25 minut !

  • Oficjalne ogłoszenie wprowadzenia nowego aparatu
  • Skrócona broszura
  • Pełna broszura aparatu