Stabilność zawiesin, emulsji i pian

Firma Formulaction powstała w 1994 i specjalizuje się projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń do charakteryzowania skoncentrowanych dyspersji cieczowych. Pierwszy instrument - Turbiscan Classic  oraz następne modele, Turbiscan On Line, Turbiscan Lab,Turbiscan Nano, Turbiscan TOWER, Turbiscan AGS, Turbiscan HF, służą do analizowania stabilności/niestabilności dyspersji (emulsji, zawiesin i pian) o szerokim zakresie koncentracji  i wielkości cząstek. Działają na zasadzie analizy światła wielokrotnie rozproszonego (przechodzącego i wstecznie odbitego), wykrywają i identyfikują takie niestabilności fizyczne jak: śmietankowanie, sedymentowanie, flokulacja, agregowanie, flotacja, demulgowanie….

Zasada działania

Dzięki opatentowanej ruchomej głowicy, Turbiscan zbiera z zadaną częstotliwością dane dotyczące natężenia światła przechodzącego i wstecznie odbitego co 20 mikronów wzdłuż wysokości próbki.

Formulaction

Zmiany sygnału w kolejnych pomiarach świadczą o zachodzącej destabilizacji – migracji lub zmianie wielkości cząstek.

Stabilność

Nie ma zmian transmisji i wstecznego odbicia

Formulaction

Migracja cząstek

Lokalne zmiany sygnału

Formulaction

Formulaction

Formulaction

Formulaction

Zmiana wielkości cząstek

Globalne zmiany sygnału

Formulaction

Formulaction

Oprogramowanie

Nowoczesne oprogramowanie dostarcza wielopoziomowe przetwarzanie otrzymanych danych:

 • Turbiscan Stability Index (TSI), parametr określający globalną stabilność produktu pozwala na szybkie i łatwe charakteryzowanie stabilności i automatyczne porównanie wielu próbek.
 • wyliczenie kinetyki zmian identyfikuje i kwantyfikuje występujące zjawiska
 • możliwe jest wyliczenie zmiany średniej średnicy i koncentracji cząstek zachodzącej podczas starzenia produktu w dowolnym obszarze.

Zaletą tej unikalnej optycznej techniki jest prostota, wiarygodność i szybkość z jaką otrzymywane są informacje na temat stanu dyspersji.  Różnorodność modeli pozwala na analizę ręczną, bądź automatyczną, a nawet kontrolę procesu “on-line” . 

Zastosowanie

Przemysł kosmetyczny
 • emulsje, płyny, kremy – obserwacja destabilizacji
 • kremy ochronne –migracja cząstek
 • kosmetyki kolorowe –sedymentowanie w fluidach, lakierach do paznokci, pomadkach do ust
Farmacja
 • krople do oczu – sedymentowanie aktywnego składnika leku
 • maści i kremy – koalescencja, smietankowanie
 • szczepionki – kinetyka agregacji i sedymentowania (białka, tlenki metali…)
Żywność
 • produkty mleczne –zmiana wielkości cząstek, śmietankowanie kropel tłuszczu, sedymentowanie wapnia lub kakao w mleku
 • emulsje zapachowe – zmiana wielkości cząstek
 • napoje bezalkoholowe – tworzenie pierścienia, zmiana koloru, sedymentowanie pulpy
 • desery – napowietrzenie pianek, lodów
 • surowce- efektywność dodatków (stabilizatory, emulgatory)
Farby i lakiery
 • sedymentowanie pigmentu
 • agregowanie
 • upakowanie sedymentu
 • redyspergowanie
Przemysł naftowy
 • stabilność paliw ciężkich – wg normy ASTM D706
 • stabilność ropy naftowej – sedymentowanie asfaltenów
 • efektywność dodatków demulgujących – oddzielanie oleju od wody
 • wydajność dyspergowania asfaltenów
 • stabilność płuczek wiertniczych
Elektronika
 • komponenty elektroniczne (MLCC…) – kontrola stanu dyspersji podczas produkcji wielowarstwowego kondensatora ceramicznego
 • wyświetlacze (LCD, LED, e-papier, QD…) – wpływ dodatków na stabilność dyspersji
 • energia (panele słoneczne)- jakość farb służących do pokrycia  ogniw
 • kontrola zmiany wielkości nanocząstek w tuszach elektronicznych