Oferty sprzętu używanego
Data aktualizacji: grudzień 2015

nr Nazwa, typ i model Rodzaj pomiarów Producent Rok produkcji
1 System cyfrowej akwizycji obrazu z analogowych skaningowych mikroskopów elektronowych DISS Układ do zainstalowania na mikroskopie SEM. Umożliwia cyfrową akwizycję obrazu do komputera PC. Zawiera oprogramowanie analizy obrazu oraz pomiarów. Point Electronics (Niemcy) 2005
2 Detektor EDS chłodzony ciekłym azotem (Si(Li)) o rozdzielczości 138 eV, kąt 35o Detektor firmy Oxford Instruments chłodzony ciekłym azotem. Detektor jest dostepny ponieważ Użytkownik zmienił detektor na wersję bez chłodzenia kriogenicznego. Oxford Instruments
(UK)
2009