Stanowiska testowania nieszczelności

We współpracy z firma LABTECH (Brno, Republika Czeska) projektujemy i dostarczamy kompletne stanowiska do kontroli szczelności przeznaczone do konkretnych zastosowań w przemysłowej kontroli jakości. Każde stanowisko jest projektowane indywidualnie w celu zapewnienia optymalnej dokładności pomiaru oraz oczekiwanej szybkości testów.

Podstawowe założenia przy projektowaniu stacji kontroli to wybór metody detekcji oraz rodzaj testu. Biorąc pod uwagę ciągle rosnące wymagania jakościowe łącznie z maksymalną akceptowalną wielkością nieszczelności, większość stacji kontroli została zaprojektowania do używania helowych spektrometrów masowych jako detektorów. W przypadku gdy wymagania pomiaru mogą spełnić prostsze systemy detekcji nieszczelności stosowane są także układy testowania przez obwąchiwanie albo test akumulacji. Dla hermetycznie zamkniętych elementów, które nie mogą być testowane pod ciśnieniem lub w próżni, stosowany jest test bombardowania.

Każda stacja kontroli jest zbudowana z modułów wykonanych z przemysłowych elementów aluminiowych. Konstrukcja helowych detektorów opiera się na zoptymalizowanym projekcie komory próżniowej (komór próżniowych w systemach wielokomorowych) wraz z całą potrzebną armaturą dla kontrolowanych części i minimalnej objętości komory próżniowej. Detektor jest zaprojektowany tak aby maksymalnie skrócić czasu testu i obniżyć koszty eksploatacji.
 
Każda stacja testowa jest sterowana przez aktualny modułowy system PLC albo przemysłowy PC z właściwym oprogramowaniem. Oprogramowanie jest projektowane specyficznie do każdej indywidualnej stacji testowej zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta. Obsługa stacji testowej poprzez ekran dotykowy jest łatwa i intuicyjna. Czytelny sposób sygnalizacji i kontrola ilości odrzuconych detali pozwala uniknąć błędów operatora.
 
Każda stacja testowa jest dostarczana z kompletną dokumentacją i certyfikatem CE.


Kompletna stacja testowa zawiera następujące moduły:

  • System próżniowy złożony z komory(-ór) próżniowej i osprzętu
  • System detekcji i urządzenia dystrybucji gazu znakującego (hel wzgl. wodór)
  • System pneumatyczny do kontroli zaworów i siłowników
  • Układ dystrybucji zasilania elektrycznego
  • Elektroniczny system sterowania
  • Oprogramowanie

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.detekcja-nieszczelnosci.pl