Analizatory własności proszków

Własności proszków mają ogromny wpływ na produkcję, przetwarzanie (np. spiekanie), ale także na specyfikę transportu i magazynowania końcowego produktu. W związku z rosnącą globalizacją wytwarzania i ciągłym zwiększaniem produkcji potrzebne są metody oceny własności w pełni jednoznaczne, zapewniające porównywalność oraz pozbawione błędów związanych z subiektywną oceną (operator i specyfika poszczególnych laboratoriów).
Aby ujednolicić kryteria oceny proszków Amerykańskie Stowarzyszenie Badania Materiałów (ASTM) wprowadziło ogólny standard oceny własności materiałów sypkich (ASTM  D6393-08) nazwanych wskaźnikami Carr’a (Carr indices).

Metoda pozwala określić dziesięć wskaźników, z których osiem jest mierzonych a dwa są wyliczane:
Analiza własności proszków
Kąt nasypu Carra (Carr Angle of Repose)
Kąt zsypu Carra (Carr Angle of Fall)
Kąt różnicy Carra (Carr Angle of Difference) – parametr obliczany
Luźna gęstość Carra (Carr Loose Bulk Density)
Gęstość upakowana Carra (Carr Packed Bulk Density)
Ściśliwość Carra (Carr Compressibility) – parametr obliczany
Kohezja Carra (Carr Cohesion)
Jednorodność Carra (Carr Uniformity)
Kąt łopatki Carra (Carr Angle of Spatula)
Rozproszenie Carra (Carr Dispersibility)

Dodatkowo określane są także parametry takie jak:

Sypkość (Flowability)
Pusta objętość (Voidage)
Pływność proszku (Floodability)

Urządzenia Powder Pro A1 oraz Powder Pro M1

Urządzenia Powder Pro A1 firmy 3P Instruments

Powder Pro A1

Urządzenia Powder Pro M1 firmy 3P Instruments

Powder Pro M1

Urządzenia Powder Pro A1 oraz Powder Pro M1 pozwalają na precyzyjną analizę własności proszków.
Aparat A1 jest w pełni zautomatyzowany natomiast model Powder Pro M1 jest wersją o niższym poziomie automatyzacji w związku z czym przy wykonywaniu pomiarów wymagany jest większy udział operatora.

Urządzenia z serii Powder Pro umożliwiają wyznaczenie takich parametrów jak:

 • Kąt tarcia wewnętrznego (Angle of Repose) w zakresie 0- 90˚metodą obrazowania przy pomocy kamery CCD.
  Współczynnik w zakresie 0- 25
 • Kąt załamania (Angle of Collapse) w zakresie 0- 90˚metodą obrazowania CCD.
  Współczynnik w zakresie 0- 25
 • Kąt powierzchni płaskiej (Flat Plate Angle) w zakresie 0- 90˚ metodą obrazowania CCD.
  Współczynnik w zakresie 0- 25
 • Gęstość nasypowa (Bulk density) proszków niemetalicznych i metalicznych
 • Gęstość nasypowa z usadem (Tap density) metodą stałowagową lub stałoobjętościową– wysokość spadku 3 lub 14 mm.
  Częstotliwość wibracji w zakresie 50- 300 na minutę
 • Dyspersyjność (Dispersibility)– wartość współczynnika w zakresie 0- 25
 • Jednorodność (Uniformity)– wartość współczynnika w zakresie 0- 25
 • Aparat wyposażony w sita o wielkości: 45, 75, 150, 250, 355, 425, 1000, 1400 i 2000µm.
  Inne wielkości po dodatkowym zamówieniu
 • Spoistość (Cohesion)– wartość współczynnika w zakresie 0- 15

Ponadto, na podstawie wykonanych pomiarów automatycznie wyliczane są:

 • Kąt różnicowy (Angle of Difference) w zakresie 0- 90˚.
  Współczynnik w zakresie 0- 25
 • Ściśliwość (Compressibility)– współczynnik w zakresie 0- 25
 • Współczynnik pustki (Voidage)– współczynnik w zakresie 0- 100% (teoretycznie)
 • Współczynnik sypkości (Flowability)- w zakresie 0- 100
 • Współczynnik pływności (Floodability)- w zakresie 0- 100

Cechy użytkowe:

 • Urządzenie sterowane za pomocą załączonego tabletu lub opcjonalnie komputera PC, do którego mogą być eksportowane wyniki.
 • Posiada wbudowaną mini-drukarkę.
 • Urządzenie daje możliwość podłączenia wagi w celu bezpośredniej transmisji pomiarów masy proszku.
 • Wyposażenie służące do pomiarów wykonane ze stali nierdzewnej.
 • Zgodność z normami
  – ASTM D6393-08/D6393-14
  – ISO 3953:1993
  – European Pharmacopoeia EP7. 07/2010: 20934E
  – USP USP32-NF27 <616>

Dowiedz się więcej!