Firma Formulaction powstała w 1994 i specjalizuje się projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń do charakteryzowania skoncentrowanych dyspersji cieczowych.

Jako pierwsza opatentowała technologię analizy światła wstecznie odbitego  i skonstruowała pierwszy instrument – Turbiscan Classic  oraz następne modele, TurbiscanClassic2, TurbiscanClassic Oil Series,Turbiscan Lab, Turbiscan TOWER, Turbiscan AGS, które służą do analizowania stabilności/niestabilności dyspersji (emulsji, zawiesin i pian) o szerokim zakresie koncentracji  i wielkości cząstek oraz pomiaru średniej średnicy cząstek bez konieczności rozcieńczania próbki.

Wykrywają i identyfikują takie niestabilności fizyczne jak: śmietankowanie, sedymentowanie, flokulacja, agregowanie, flotacja, demulgowanie, itd. Próbki są analizowane w stanie naturalnym, bez podawania ich dodatkowym stresom.

TURBISCAN® jest wiarygodnym urządzeniem do pomiaru średniej wielkości cząstek nawet w skoncentrowanych próbkach. W odróżnieniu do innych technik, identyfikowany i mierzony jest  aktualny stan próbki, tworzenie się aglomeratów lub flokuł bez stosowania rozcieńczenia, które może  powodować zmianę rzeczywistej wielkości.

Zalety:

 • nie ma konieczności przygotowania próbek
 • 200x szybciej w porównaniu z konwencjonalnymi metodami
 • kwantyfikacja stabilności, w tym TSI – określenie stabilności jedną liczbą
 • bez rozcieńczania, w stanie naturalnym

Zasada działania

Dzięki  ruchomej głowicy, Turbiscan zbiera z zadaną częstotliwością dane dotyczące natężenia światła przechodzącego i wstecznie odbitego co 20 mikronów wzdłuż wysokości próbki.

Zmiany sygnału w kolejnych pomiarach świadczą o zachodzącej destabilizacji – migracji lub zmianie wielkości cząstek.

Migracje                                                                   

Lokalne zmiany intensywności światła związana z tworzeniem się fazy.

 • separacja I grubość tworzącej się fazy
 • prędkość sedymentowania
 • prędkość śmietankowania
 • prędkość migracji cząstek
 • średnica hydrodynamicznaQ

Zmiana wielkości cząstek

Globalna  zmiana intensywności światła związana ze zwiększaniem wielkości cząstek.

 • kinetyka zmiany wielkości
 • średnia średnica
 • prędkość aglomerowania
 • prędkość koalescencji
 • współczynnik rozproszenia (ISO 18748)

TSI- Turbiscan Stability Index

Parametr dostępny za pomocą jednego kliknięci, umożliwiający szybkie porównanie wielu próbek  za pomocą kinetyki lub tabeli danych.

Im wyższy TSI, tym produkt mniej stabilny.

Uwzględnia wszystkie destabilizacje.

Wyliczany poprzez sumowanie zmian transmisji lub wstecznego rozproszenia światła w kolejnych pomiarach w funkcji wysokości próbki