Kompaktowy i solidny

Turbiscan CLASSIC 2 umożliwia  szybką identyfikację I monitorowanie mechanizmu destabilizacji (śmietankowanie, sedymentowanie, flokulację, koalescencję …).

Dzięki ruchomej głowicy, Turbiscan CLASSIC 2 zbiera z zadaną częstotliwością dane dotyczące natężenia światła przechodzącego i wstecznie odbitego co 20 mikronów wzdłuż wysokości próbki.

Zmiany sygnału w kolejnych pomiarach świadczą o zachodzącej destabilizacji – migracji lub zmianie wielkości cząstek.

Zmiany te mogą być śledzone na wykresach krzywych kinetyk pokazujących zmiany wielkości cząstki w czasie, wyliczenie średniej prędkości migracji cząstek oraz grubości warstwy sedymentu lub śmietanki.

Turbiscan CLASSIC 2 znajduje zastosowanie zarówno w laboratoriach badawczo-rozwojowych jak i w kontroli jakości,  służąc do kontroli jakości produktów jak i ostatecznych formulacji.

Urządzenie wykrywa zmiany stabilności w fazie początkowej, do 200 razy szybciej niż w przypadku obserwacji wzrokowej.

Nowoczesne oprogramowanie dostarcza wielopoziomowe przetwarzanie otrzymanych danych;

wyliczenie kinetyki zmian identyfikuje i kwantyfikuje występujące zjawiska

Zaletą tej unikalnej optycznej techniki jest prostota, wiarygodność i szybkość z jaką otrzymywane są informacje na temat stanu dyspersji.

kosmetyka

Przemysł kosmetyczny

 • emulsje, płyny, kremy – obserwacja destabilizacji
 • kremy ochronne –migracja cząstek
 • kosmetyki kolorowe –sedymentowanie w fluidach, lakierach do paznokci, pomadkach do ust

Farmacja

 • krople do oczu – sedymentowanie aktywnego składnika leku
 • maści i kremy – koalescencja, smietankowanie
 • szczepionki – kinetyka agregacji i sedymentowania (białka, tlenki metali…)

Żywność

 • produkty mleczne –zmiana wielkości cząstek, śmietankowanie kropel tłuszczu, sedymentowanie wapnia lub kakao w mleku
 • emulsje zapachowe – zmiana wielkości cząstek
 • napoje bezalkoholowe – tworzenie pierścienia, zmiana koloru, sedymentowanie pulpy
 • desery – napowietrzenie pianek, lodów
 • surowce– efektywność dodatków (stabilizatory, emulgatory)

Farby i lakiery

 • sedymentowanie pigmentu
 • agregowanie
 • upakowanie sedymentu
 • redyspergowanie
nafta

Przemysł naftowy

 • stabilność ropy naftowej – sedymentowanie asfaltenów
 • efektywność dodatków demulgujących – oddzielanie oleju od wody
 • wydajność dyspergowania asfaltenów
 • stabilność płuczek wiertniczych

Elektronika

 • komponenty elektroniczne (MLCC…) – kontrola stanu dyspersji podczas produkcji wielowarstwowego kondensatora ceramicznego
 • wyświetlacze (LCD, LED, e-papier, QD…) – wpływ dodatków na stabilność dyspersji
 • energia (panele słoneczne)- jakość farb służących do pokrycia  ogniw
 • kontrola zmiany wielkości nanocząstek w tuszach elektronicznych
Technologia S-MLS 850nm
Objętość próbki 7ml
Zakres temperatury temperatura pokojowa
Ilość miejsc pomiarowych 1
Maksymalna koncentracja 60% v/v
Zakres wielkości cząstki 10nm – 1mm
Częstotliwość skanowania 20µm
Czytnik kodów paskowych nie
Powtarzalność/odtwarzalność 0.25% / 0.1%
Certyfikat ISO TR 13097
Wymiary 145x75x85cm
Waga 5kg

Technologia TURBISCAN’a jest referencyjna dla analizy stabilności fizycznej. Łatwość przygotowania próbki, intuicyjne oprogramowanie i wiarygodny pomiar powoduje, że Turbiscan CLASSIC 2 jest niezastąpionym narzędziem dla folmuratora.

Otwierane dno fiolek pomiarowych wielokrotnego użycia ułatwia przygotowanie próbek bardzo lepkich i pian.

Technologia TURBISCAN’a jest zgodna z wytycznymi  Międzynarodowej Organizaci Normalizacyjnej dotyczącymi charakteryzowania stabilności dyspersji. (ISO/TR 13097).