Analizator stabilności  paliw ciężkich – ASTM D7061

Turbiscan® jest używany na całym świecie do wykrywania na wczesnym etapie niestabilności fizycznych, takich jak: koalescencja , flokulacja, śmietankowanie, sedymentowanie, itd. Turbiscan® Oil Series umożliwia analizę stabilności paliw ciężkich zgodnie z innowacyjna metodą ASTM D7061.

nafta

Przemysł naftowy

  • stabilność paliw ciężkich – wg normy ASTM D706
  • stabilność ropy naftowej – sedymentowanie asfaltenów
  • efektywność dodatków demulgujących – oddzielanie oleju od wody
  • wydajność dyspergowania asfaltenów
  • stabilność płuczek wiertniczych
Technologia S-MLS 850nm
Objętość próbki 7ml
Zakres temperatury temperatura pokojowa
Ilość miejsc pomiarowych 1
Maksymalna koncentracja 60% v/v
Zakres wielkości cząstki 10nm – 1mm
Częstotliwość skanowania 20µm
Czytnik kodów paskowych nie
Powtarzalność/odtwarzalność 0.25% / 0.1%
Certyfikat ISO TR 13097
Wymiary 145x75x85cm
Waga 5kg

Technologia TURBISCAN’a jest referencyjna dla analizy stabilności fizycznej. Łatwość przygotowania próbki, intuicyjne oprogramowanie i wiarygodny pomiar powoduje, że Turbiscan CLASSIC 2 jest niezastąpionym narzędziem dla folmuratora.

Turbiscan OIL SERIES został zaprojektowany specjalnie dla przemysłu petrochemicznego. Metoda  ASTM  D7061 daje wytyczne do standaryzowanej analizy stabilności paliw ciężkich.

Technologia TURBISCAN’a jest zgodna z wytycznymi  Międzynarodowej Organizaci Normalizacyjnej dotyczącymi charakteryzowania stabilności dyspersji. (ISO/TR 13097).