Opublikowano dnia 4 lutego, 2019

Po zakończeniu współpracy z Quantachrome uznaliśmy, że nasza wiedza i doświadczenie są ważnym atutem i podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu dystrybucji urządzeń do charakteryzacji materiałów porowatych produkowanych przez firmę 3P Instruments. Firma ta powstała w wyniku przekształcenia byłego europejskiego centrum marki Quantachrome w Odelzhausen w Niemczech. Tak szybkie rozpoczęcie produkcji było możliwe dzięki temu, że firma ta była już od wielu lat producentem własnych rozwiązań analitycznych sprzedawanych między innymi pod marką Quantachrome.  Produkcja i dystrybucja  nowych urządzeń 3P Instruments odbywa się przy współpracy z europejską siecią firm pracujących wcześniej dla Quantachrome, które przez wiele lat budowały wizerunek tej marki oraz własne doświadczenie i wiedzę związaną z rozwiązaniami analitycznymi stosowanymi w aparaturze do analizy własności sorbentów.

Urządzenia produkowane przez 3P Instruments to aparaty sorpcyjne do pomiarów dystrybucji wielkości porów w zakresie mezo i mikroporów, urządzenia do analizy procesów sorpcyjnych gazów i par, aparaty do pomiaru gęstości rzeczywistej i nasypowej. Marka 3P Instruments współpracuje także z kilkoma partnerami – w tym między innymi z firmą Altamira , która od wielu lat postrzegana jest jako lider rynku urządzeń i systemów do pomiarów sorpcji chemicznej (w tym analizatory przepływowe umożliwiające wykonywanie eksperymentów TPR, TPD, TPO, TPx). Dodatkowo portfolio firmy 3P obejmuje także urządzenia firm Bettersize oraz Dispersion Technology Inc. przeznaczone do pomiarów dystrybucji wielkości cząstek oraz potencjału zeta.

Więcej na temat urządzeń firmy 3P Instruments możecie się Państwo dowiedzieć w sekcji Analiza własności materiałów porowatych.