Zapraszamy do korzystania z naszych usług i serwisu technicznego!

Serwis

Głównym zadaniem naszego serwisu jest zapewnienie napraw i przeglądów urządzeń, które dostarczyliśmy naszym użytkownikom. Praca serwisu to nie tylko doraźne naprawy czy przeglądy ale także wsparcie na etapie eksploatacji, doboru parametrów pracy czy pomoc w zakresie oceny uzyskiwanych wyników.

Pracownicy działu serwisu zwykle wchodzą do gry gdy urządzenie czy system przyjeżdża na miejsce instalacji. Rozpoczyna się proces sprawdzenia przesyłek, rozpakowanie, kontrola dostarczonego sprzętu pod względem jakosciowym i ilościowym. Sama instalacja zajmuje w zależności od zaawansowania i stopnia skomplikowania aparatury od kilku godzin do nawet kilkunstu dni. Proste aparaty są uruchamiane w ciągu jednego dnia, natomiast urządzenia takie jak stacje kontroli nieszczelności, mikroskopy elektronowe czy tomografy rentgenowskie zwykle są gotowe do pracy dopiero kilka dni od dostawy.

Aby zapewnić najwyższą jakość i skuteczność wykonywanych przez nas prac, regularnie bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez producentów urządzeń. Wszyscy pracownicy naszego działu serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie.

Najważniejsze czynności jakie realizuje nasz serwis:

Przed dostawą

 • Wstępna kontrola pomieszczeń przeznaczonych do instalacji urządzeń. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie ocenić pomieszczenie pod kątem łatwości transportu urządzenia (zwłaszcza w przypadku dużych i ciężkich aparatów) do wnętrza budynku. Oceniamy szerokość drzwi, potencjalne utrudnienia na drodze między punktem rozładunku a lokalizacją docelową. Na etapie remontu/wykończenia pomieszczeń możemy także wskazać optymalne rozmieszczenie mediów, punktów zasilających,  lokalizacji dla pomp próżniowych itd.
 • Wykonujemy pomiary warunków otoczenia w laboratorium takich jak poziom wibracji i pola elektromagnetycznego (istotne dla systemów mikroskopowych). Zapewnienie właściwych warunków jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania aparatury. W sytuacji gdy warunki w pomieszczeniach są wyjątkowo niekorzystne i nie ma możliwości zmiany lokalizacji urządzeń, możemy zaproponować rozwiązania kompensujące zewnętrzne pola czy dodatkowe układy tłumienia drgań.

Usługi związane z instalacją i uruchomieniem aparatury i urządzeń

 • Instalujemy urządzenia i systemy. Uruchamiamy zgodnie z procedurami producentów i wykonujemy testy. Jeżeli warunkiem prawidłowego działania jest kalibracja, przeprowadzamy ją w miejscu instalacji. Realizujemy procedury kwalifikacji IQ, OQ, PQ dla mikroskopów oraz urządzeń do oznaczania własności proszków.
 • Prowadzimy instruktaż z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń a także zaawansowane szkolenia dotyczące analizy i interpretacji uzyskanych wyników.

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

 • Wykonujemy przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń zgodnie z harmonogramem i procedurami fabrycznymi lub indywidualnymi wymaganiami.
 • Zapewniamy ciągłość pracy urządzeń i służymy pomocą w przypadku pytań lub wątpliwości. 
 • Realizujemy zlecenia związane z relokacją aparatury, kalibracją, oraz modyfikacją i rozbudową.

Usługi kalibracyjne

Wykonujemy kalibracje i testy kontrolne następujących urządzeń:

 • Skaningowe mikroskopy elektronowe (Tescan)
 • Systemy mikroanalizy rentgenowskiej EDX, WDX, EBSD (Oxford Instruments, Bruker, PGT).
 • Kontrola i kalibracja ampułek w helowych detektorach nieszczelności.
 • Kalibracja głowic pomiaru próżni.
 • Masowe kontrolery przepływu (MFC).
 • Aparaty do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości, gęstości rzeczywistej i nasypowej (Quantachrome, 3P Instruments).
 • Aparaty do pomiaru wielkości cząstek (Bettersize).
 • Helowe detektory i stacje kontroli nieszczelności.
 • Powietrzne testery nieszczelności i wzorce nieszczelności.

 

Naprawa i regeneracja urządzeń

Naprawiamy i modernizujemy aparaturę firm, które reprezentujemy na polskim rynku. Oprócz tego wykonujemy naprawy i regeneracje urządzeń innych producentów – w tym między innymi:

 •  Naprawa i regeneracja pomp próżniowych różnych producentów.
 • Dostawa oleju do pomp rotacyjnych oraz zestawów naprawczych do pomp rotacyjnych, dyfuzyjnych i scroll.
 • Naprawa i kalibracja helowych detektorów nieszczelności.
 • Naprawa masowych kontrolerów przepływu firmy MKS.
 • Naprawa, regeneracja i modernizacja stacji kontroli nieszczelności.
 • Naprawa i regeneracja powietrznych testerów nieszczelności.
 • Naprawa i regeneracja napylarek próżniowych (Emitech, Quorum, VacCoat).
 • Naprawa urządzeń do pomiaru powierzchni właściwej, porowatości, gęstości rzeczywistej i nasypowej firmy Quantachrome.