Reolaser COATING jest nowoczesnym aparatem przeznaczonym do monitorowania procesu tworzenia się filmu, opartym na całkowicie nowej technologii o nazwie A.S.I.I. wykorzystującej zjawisko dynamicznego rozpraszania światła.

Przy użyciu kamery video zbierany jest  obraz powstający w wyniku odbicia światła laserowego oświetlającego próbkę.

Interferencja fal powoduje deformację wzoru „plamek”, a prędkość tej deformacji jest wprost zależna od prędkości poruszania się cząstek w próbce i maleje w trakcie schnięcia i utwardzania.

Częstotliwość zmian obrazu (speckle rate) wyznacza prędkość schnięcia  powłoki.

Poprzez obserwację kinetyki schnięcia w czasie rzeczywistym można otrzymać informacje dotyczące:

 • obiektywnego czasu schnięcia (zaschnięcie „na dotyk”, całkowite utwardzenie)
 • zidentyfikować zachodzące zjawiska (wiązanie chemiczne, parowanie)
 • porównać próbki między sobą

Zasada działania

Pierwszy komercyjny instrument oparty na technologii MS-DWS, Rheolaser COATING , umożliwia monitorowanie zmian mikrostruktury podczas procesu tworzenia filmu. Określa mechanizmy suszenia i charakterystyczne czasy schnięcia na dowolnym podłożu, dowolnej grubości. Działa w odniesieniu do wszelkiego rodzaju  powłokotwórczych produktach, takich jak farby, tusze, lakiery, żywice, spoiwa, produkty kosmetyczne …

Aby obliczyć prędkość deformacji wzoru plamek i wykreślić zależność zmiany w funkcji czasu pozyskuje się kolejne obrazy za pomocą kamery wideo.

Obrazy plamek są następnie przetwarzane w celu określenia czasu dekorelacji τ korespondującego z odpowiednim zniekształceniem wzoru plamek. Częstotliwość zmian jest przedstawiana jako odwrotność czasu τ, a jeden punkt jest nanoszony na kinetykę.

W czasie tworzenia się filmu zanika ruch cząstek powodujący rozpraszanie światła a więc także prędkość deformacji wzoru plamek. Czas zbierania danych  jest stale optymalizowany, aby osiągnąć najlepszy pomiar przy wysokich i niskich prędkościach deformacji, tj. w celu zapewnienia dokładności i szybkości reakcji.

Współczynnik płynięcia

Dzięki unikalnemu i opatentowanemu przetwarzaniu ASII (Adaptive Speckle Image Interferometry), zmiana „współczynnika płynności” w funkcji czasu jest wyświetlana w czasie rzeczywistym, dostarczając szeroki zakres informacji, takich jak:

 • Mechanizm tworzenia się filmu
 • Charakterystyczne czasy schnięcia

Charakterystyczne czasy schnięcia

Rheolaser COATING daje dostęp do każdego charakterystycznego czasu procesu schnięcia:

 • Czas otwarty
 • Odporność na kurz
 • Zaschniecie na dotyk

Całkowite zaschnięcie

kosmetyka

Przemysł kosmetyczny i środków czystości

 • prędkość schnięcia lakieru do paznokci
 • prędkość schnięcia tuszu do rzęs

Farby i lakiery

 • Precyzyjne wyznaczanie czasu otwartego
 • Kontrola czasu odporności na kurz, dotyk, całkowitego zaschnięcia, itd.
 • Monitorowanie wpływu dodania dodatków obciążających lub innych
 • Farby architektoniczne lub specjalne
 • Tusze, atramenty
chemia_og

Chemia ogólna, polimery

 • Kontrola schnięcia klejów
 • Utwardzanie pod wpływem promieniowania UV
Technologia MS-DWS 650 or 850 nm
Grubość filmu 5 µm – 3mm
Ilość jednoczesnych pomiarów 1 do 4
Temperatura RT
Czas pomiaru Od sekund do dni
Automatyczna aplikacja Kompatybilny z automatyczną powlekarką
Wymiary 70 x 60 x 62 cm
Waga 45kg
 • zastosowanie technologii MS- DWS czyni Rheolaser COATING najbardziej czułym i dokładnym instrumentem do wyznaczania własności schnięcia powłok.
 • urządzenie pracuje w temperaturze pokojowe, ale może być używany w wyższych temperaturach – do o 60°C (cieplarka).
 • otwarta konfiguracja pozwala na użycie Rheolaser COATING z powlekarką automatyczną aby precyzyjnie kontrolować grubość powłoki i stolikiem próżniowym, kiedy mierzymy prędkość schnięcia na papierze

(uniemożliwia przesuwanie papieru w czasie pomiaru).

 • możliwość analizowania:

– różnorodnych próbek (farby, lakiery, kleje, żywice…)

– o różnorodnym składzie (na bazie wody, rozpuszczalnika)

– na dowolnym podłożu (metal, plastik, szkło, drewno, beton..)

 • łatwość i prostota pomiaru:

– umieść podłoże na płycie pod promieniem lasera

– nałóż produkt

– rozpocznij pomiar