Rheolase MASTER jest dedykowany do określania takich własności użytkowych jak: żelowanie, odbudowanie po stresie, stabilność kształtu, stabilność długoterminowa a szczególnie do obserwacji procesu przejścia zol-żel (wyznaczanie punktu żelowania w funkcji czasu, temperatury, koncentracji, pH).

Zasada działania

Pasywna mikroreologia optyczna jest techniką, która dzięki użyciu technologii dynamicznego, wielokrotnego rozpraszania światła (MS-DWS) umożliwia jest pomiar mobilności cząstek w ośrodku płynnym a co za tym idzie śledzenie zmian lepkości i sprężystości zachodzących w materiałach nieprzejrzystych.

Światło lasera zostaje rozproszone przez poruszające się cząstki tworząc specyficzny wzór interferujących fal i  zapisywany  przez kamerę. Obraz zmienia się w zależności od mobilności cząstek. Analiza obrazu umożliwia określenie średniego kwadratu przesunięcia cząstki (MSD) – funkcji korelacyjnej. Jeśli  MSD zmienia się liniowo w czasie dekorelacji, oznacza to, że cząstka przemieszcza się swobodnie i można wnioskować, że próbka jest czysto lepka (ciecz newtonowska). Jakkolwiek w większości wypadków krzywa MSD tworzy również plateau co oznacza, że  cząstki są częściowo zatrzymywane przez napotkane struktury, przemieszczanie nie jest swobodne, a więc próbka ma własności lepkosprężyste.

Następnie, poprzez zastosowanie różnych modeli fizycznych można wyznaczyć złożone, lepkosprężyste własności próbki.   Jest to metoda szczególnie przydatna w odniesieniu do  delikatnych substancji takich jak emulsje, jogurty, kosmetyki, gdyż nie są one poddawane  żadnemu stresowi, a więc unika się niszczenia bądź modyfikacji próbki

Następnie, poprzez zastosowanie różnych modeli fizycznych można wyznaczyć różnorodne parametry:

 • Współczynnik równowagi ciecz/ciało stałe – daje informacje na temat takich własności jak: adhezja, smarowalność, punkt żelowania, stabilność kształtu, stabilność fizyczna, itd… .
 • Indeks sprężystości – stopień sprężystości próbki związany z z wielkością oczek siatki, twradością, żelowanie, odzyskanie kształtu, itd. … .
 • Indeks lepkości makroskopowej – dla wyliczenia i porównania lepkości przy zerowym stresie i monitorowania takich własności jak: wpływ dodania czynników obciążających, tekstura, płynięcie, stabilność długoterminowa, itd. .. .
kosmetyka

Przemysł kosmetyczny i środków czystości

 • dobór odpowiedniej ilości zmiękczaczy aby zminimalizować opakowanie
 • kontrola tekstury kremu kosmetycznego, pasty do zębów
 • analiza reologii i stabilności szamponu do włosów

Farmacja

 • kontrola wpływu składników obciążających na własności syropów wykrztuśnych
 • kontrola własności żelowych kropli do oczu
 • charakteryzowanie uwalniania substancji czynnej z  leku na bazie polimeru

Żywność

 • monitorowanie żelowania jogurtu w funkcji czasu, temperatury, pH
 • charakteryzowanie tekstury dresingów, kremów, majonezu itd.

Farby i lakiery

 • kontrola tekstury i zachowania farb tiksotropowych
 • monitorowanie powrotu do stanu początkowego po aplikacji
chemia_og

Chemia ogólna, polimery

 • przydatność długoterminowa
 • wpływ dodatków na tężenie cementu
Minimalna lepkość badanej próbki 15 mPa.s
Detekcja przesunięcia  cząstki od  1 do 1000 nm
Temperatura Rt- 90°C
Naczynia pomiarowe 4ml lub 20ml
hermetyczne próbki pomiarowe jednorazowego
lub wielokrotnego użytku
Technika pomiarowa MS-DWS 650 nm
Pomiar l* Tak
Ilość miejsc pomiarowych 6
Temperatura od temp. pokojowej do 90, z możliwością regulacji co 0,1
Możliwość pracy przy zadanej stałej temperaturze
Długość pomiaru Możliwość pomiarów przez wydłużony okres czasu (od 1 min do tygodni lub miesięcy).
Czas analizy zależy od ustawień częstotliwości instrumentu.
Dostępne dane
 • wskaźnik płynności (Fluidity Index);
 • wskaźnik sprężystości (Elasticity Index);
 • makroskopowy wskaźnik lepkości (MVI);
Dokładność nastawy temperatury niż ± 0,1
Wydajność ogrzewania 3℃/min
Wymiary 60x40x30 cm
 • pomiar w spoczynku, bez stosowanie stresu. Metoda niedestrukcyjna i nieinwazyjna.
 • wynik pomiaru otrzymujemy przy pomocy jednego polecenia w menu oprogramowania, nie ma potrzeby wprowadzać żadnych dodatkowych parametrów.
 • analiza zjawiska w czasie na tej samej próbce.
 • próbki niebezpieczne analizowane są w szczelnie zamkniętych fiolkach