Gęstość nasypowa i sypkość to podstawowe parametry charakteryzujące materiał proszkowy. Ponieważ parametry te w istotny sposób zależą od warunków pomiaru, ich wyznaczenie jest określone w różnych normach w zależności od rodzaju materiału. W związku z tym wymagane jest określone wykonywanie pomiarów lub użycie przyrządów o określonych i zgodnych z normami wymiarach i konstrukcjach.

Dostępne są następujące modele urządzeń:

BeDensi B1

Urządzenie BeDensi B1

Urządzenie do wyznaczania gęstości nasypowej
(bulk density) proszków niemetalicznych metodą naturalnego osiadania materiału. 

Urządzenie nazywane także wolumetrem
(volumeter) jest zgodne z obowiązującymi normami przemysłowymi.

BeDensi B1-S

Urządzenie BeDensi B1 S

Urządzenie do wyznaczania gęstości nasypowej proszków metalicznych metodą SCOTT’A.

Urządzenie nazywane także wolumetrem Scott’a (Scott volumeter) jest zgodne z obowiązującymi normami przemysłowymi.

HFlow-1

Urządzenie HFlow-1

Urządzenie umożliwia wyznaczanie sypkości proszków (flowability tester) metalicznych metodą HALLA.

HFlow-1 wyznacza sypkość proszku metalicznego, sprawdzając czy próbka może przesypywać się przez standardowy lejek o średnicy 2,5 mm.

Dowiedz się więcej: