Agilent Technologies

Urządzenia produkowane przez firmę były wcześniej sprzedawane pod marką Varian Vacuum Technologies.

W 2010 roku nastąpiły zmiany własnościowe i firma Varian jest obecnie częścią Agilent Technologies.

Agilent Technologies Vacuum Products Division
121 Hartwell Avenue Lexington, MA 02421
USA

Agilent Technologies Vacuum Products Division
via F.lli Varian 54 10040 Leini, (Torino)
Italy

 • Pompy próżniowe rotacyjne laboratoryjne i systemy pompowe wysokiej wydajności
 • Bezolejowe pompy wstępne
 • Pompy turbomolekularne i dyfuzyjne
 • Pompy jonowe
 • Zawory i armatura próżniowa
 • Detektory nieszczelności
 • Głowice i próżniomierze

Formulaction SA
10, impasse Borde Basse
31240 L’Union
France

 • Analiza własności zawiesin, emulsji i pian
 • Wykrywanie i identyfikacja wszystkich rodzajów niestabilności: śmietankowanie, sedymentowanie, flokulacja, agregowanie,  flotacja, demulgowanie
 • Ocena własności lepko-sprężystych: płynięcie, smarowność, stabilność kształtu, żelowanie, czas relaksacji, stabilność

LABTECH s.r.o.
Polní 23/340
CZ – 639 00 Brno
Czech Republic

 • Projektowanie, konstrukcja i modernizacja kompletnych stanowisk kontroli nieszczelności
 • Automatyka przemysłowa w kontroli jakości
 • Helowa detekcja nieszczelności

MKS Instruments
2 Tech Drive, Suite 201
Andover, MA 01810
USA

MKS Instruments Deutschland GmbH
Schatzbogen 43
81829 MÜNCHEN
Germany

 • Głowice do precyzyjnego pomiaru ciśnienia – Baratron
 • Mierniki i kontrolery przepływu gazów – MFC
 • Zawory regulujące ciśnienie – Throttle Valves
 • Spektrometry masowe do analizy gazów resztkowych – RGA
 • Analizatory gazów – FTIR, NDIR
 • Zasilacze RF i DC
 • Systemy generacji ozonu
 • Dedykowane urządzenia i systemy próżniowe

Oxford Instruments plc
Tubney Woods Abingdon
Oxfordshire OX13 5QX
United Kingdom

 • Systemy mikroanalizy rentgenowskiej EDS, WDS
 • Systemy dyfrakcji elektronów odbitych EBSD
 • Wzorce, akcesoria, oprogramowanie

QUANTACHROME INSTRUMENTS
1900 Corporate Drive Boynton Beach,
Florida 33426
USA

 • Analizatory powierzchni właściwej i porowatości
 • Urządzenia do pomiaru dystrybucji wielkości porów
 • Analizatory sorpcji gazów i par
 • Urządzenia do analizy sorpcji wody
 • Aparaty do pomiaru gęstości rzeczywistej i nasypowej oraz do pobierania próbek reprezentatywnych

TESCAN, a.s.
Libušina tř. 21
623 00 Brno – Kohoutovice
Česká republika

 • Skaningowe mikroskopy elektronowe z katodą wolframową, LaB6 i emisją polową (FEG)
 • Zintegrowane mikroskopy SEM/EDX
 • Systemy FIB (Focused Ion Beam) do trawienia i modyfikacji powierzchni
 • System FEG-SEM wyposażony w układ trawienia plazmowego
 • Oprogramowanie i akcesoria dla SEM