Spektrometria, analiza gazów i urządzenia technologiczneUrządzenia i rozwiązania do zastosowań naukowych i przemysłowych

Oferujemy szeroki asortyment urządzeń do analizy ilościowej i jakościowej gazów oraz mieszanin gazowych. Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem firmy MKS Instruments produkującej doceniane i szeroko stosowane rozwiązania:

 • Kontrola i pomiar przepływu gazów (MFC)
 • Pomiar ciśnienia i próżni (Głowice Granville Philips)
 • Generatory plazmy i ozonu
 • Zasilacze RF/DC
 • Zintegrowane systemy kontroli ciśnienia i próżni
 • Oprogramowane i układy sterowania stanowisk i układów technologicznych

Analizatory gazów

Urządzenia do analizy gazów są podstawowymi narzędziami przy prowadzeniu wielu analiz laboratoryjnych. Umożliwiają one także kontrolę procesów przemysłowych oraz monitoring środowiskowy. Dzięki szerokiej ofercie aparatów jesteśmy w stanie zaproponować przyrząd w konfiguracji optymalnej do Państwa zastosowania.

 • Głowice spektrometrów mas (z filtrem kwadrupolowym) przeznaczone do integracji w stanowiskach badawczych lub technologicznych. Oferujemy możliwość dostawy oraz przeprowadzenia integracji głowic do wskazanego układu.
 • Kompletne spektrometry masowe skonfigurowane do pracy np. w aplikacjach wymagających próbkowania przy ciśnieniu atmosferycznym.
 • Optyczne analizatory gazów FTIR (Fourier Transform Infrared), NDIR (Non-Dispersive Infrared) oraz TFS (Tunable Filter Spectroscopy). Urządzenia mogą być używane w stanowiskach kontroli emisji spalin oraz w kontroli obiektów pod kątem bezpieczeństwa publicznego.

Spektrometry Mas – Analizatory Gazów Resztkowych (RGA)

Spektrometry Mas - Analizatory Gazów Resztkowych (RGA)
Analizatory Gazów Resztkowych (RGA) są efektywnymi narzędziami do jakościowej i ilościowej analizy składu mieszanin gazowych. Urządzenia niezastąpione w laboratoriach chemicznych, biochemicznych i podczas analiz zanieczyszczeń środowiska. Stosowane również do monitorowania procesów technologicznych oraz wykrywania nieszczelności w przemysłowych i badawczych układach próżniowych. Oferowane przez nas spektrometry masowe firmy MKS Instruments, charakteryzują się wysoką czułością, stabilnością oraz niezawodnością działania.

Oferujemy zarówno same głowice RGA jak i zestawy z pompą turbomolekularną i wstępną, umożliwiające niezależną pracę przy wyższych ciśnieniach gazów.  W zależności od potrzeb i wymagań oferujemy trzy dedykowane aplikacje (Windows) umożliwiające komunikację i kontrolę ze spektrometrem niemal w każdej konfiguracji. Dla bardziej wymagających zastosowań istnieje możliwość zastosowania wtyczki programowej, kompatybilnej z oprogramowaniem LabView umożliwiającą rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania lub integrację urządzenia  z już istniejącą aparaturą i czujnikami.

Optyczne analizatory gazów (FTIR, NDIR, TFS):

Optyczne analizatory gazów (FTIR, NDIR, TFS)Optyczne analizatory gazów stanowią bardzo interesującą alternatywę dla technik bazujących na klasycznej spektrometrii mas. Urządzenia te wyróżnia  wysoka czułość w zakresie stężeń od ppb do ppm dla gazów obecnych w wielu aplikacjach. Przyrządy tego typu doskonale sprawdzają się w takich obszarach jak: emisja gazów ze składowisk odpadów i magazynów, testowanie i certyfikacja silników spalinowych, monitoring emisji gazów odlotowych (CEM), badania właściwości katalitycznych nowych materiałów, analiza ilościowa i jakościowa mieszanin gazowych. Instrumenty te umożliwiają pomiar bezpośredni próbek mieszanin gazów agresywnych i gorących oraz zawierających duże ilości pary wodnej.  W ofercie firmy MKS Instruments dostępne są trzy serie aparatów bazujących na technice spektroskopii w podczerwieni.

Baza wiedzy (w przygotowaniu)

 • Spektrometria masowa 
 • Optyczne analizatory gazów FTIR, NDIR, TFS