Spektrometria, analiza gazów i urządzenia technologiczneUrządzenia i rozwiązania do zastosowań naukowych i przemysłowych

Oferujemy szeroki asortyment urządzeń do analizy ilościowej i jakościowej gazów oraz mieszanin gazowych. Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem firmy MKS Instruments produkującej doceniane i szeroko stosowane rozwiązania:

 • Kontrola i pomiar przepływu gazów (MFC)
 • Pomiar ciśnienia i próżni (Głowice Granville Philips)
 • Generatory plazmy i ozonu
 • Zasilacze RF/DC
 • Zintegrowane systemy kontroli ciśnienia i próżni
 • Oprogramowane i układy sterowania stanowisk i układów technologicznych

Analizatory gazów

Urządzenia do analizy gazów są podstawowymi narzędziami przy prowadzeniu wielu analiz laboratoryjnych. Umożliwiają one także kontrolę procesów przemysłowych oraz monitoring środowiskowy. Dzięki szerokiej ofercie aparatów jesteśmy w stanie zaproponować przyrząd w konfiguracji optymalnej do Państwa zastosowania.

 • Głowice spektrometrów mas (z filtrem kwadrupolowym) przeznaczone do integracji w stanowiskach badawczych lub technologicznych. Oferujemy możliwość dostawy oraz przeprowadzenia integracji głowic do wskazanego układu.
 • Kompletne spektrometry masowe skonfigurowane do pracy np. w aplikacjach wymagających próbkowania przy ciśnieniu atmosferycznym.
 • Optyczne analizatory gazów FTIR (Fourier Transform Infrared), NDIR (Non-Dispersive Infrared) oraz TFS (Tunable Filter Spectroscopy). Urządzenia mogą być używane w stanowiskach kontroli emisji spalin oraz w kontroli obiektów pod kątem bezpieczeństwa publicznego.

Spektrometry Mas – Analizatory Gazów Resztkowych (RGA)

Spektrometry Mas - Analizatory Gazów Resztkowych (RGA)
Analizatory Gazów Resztkowych (RGA) są efektywnymi narzędziami do jakościowej i ilościowej analizy składu mieszanin gazowych. Urządzenia niezastąpione w laboratoriach chemicznych, biochemicznych i podczas analiz zanieczyszczeń środowiska. Stosowane również do monitorowania procesów technologicznych oraz wykrywania nieszczelności w przemysłowych i badawczych układach próżniowych. Oferowane przez nas spektrometry masowe firmy MKS Instruments, charakteryzują się wysoką czułością, stabilnością oraz niezawodnością działania.

Oferujemy zarówno same głowice RGA jak i zestawy z pompą turbomolekularną i wstępną, umożliwiające niezależną pracę przy wyższych ciśnieniach gazów.  W zależności od potrzeb i wymagań oferujemy trzy dedykowane aplikacje (Windows) umożliwiające komunikację i kontrolę ze spektrometrem niemal w każdej konfiguracji. Dla bardziej wymagających zastosowań istnieje możliwość zastosowania wtyczki programowej, kompatybilnej z oprogramowaniem LabView umożliwiającą rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania lub integrację urządzenia  z już istniejącą aparaturą i czujnikami.

Optyczne analizatory gazów (FTIR, NDIR, TFS):

Optyczne analizatory gazów (FTIR, NDIR, TFS)Optyczne analizatory gazów stanowią bardzo interesującą alternatywę dla technik bazujących na klasycznej spektrometrii mas. Urządzenia te wyróżnia  wysoka czułość w zakresie stężeń od ppb do ppm dla gazów obecnych w wielu aplikacjach. Przyrządy tego typu doskonale sprawdzają się w takich obszarach jak: emisja gazów ze składowisk odpadów i magazynów, testowanie i certyfikacja silników spalinowych, monitoring emisji gazów odlotowych (CEM), badania właściwości katalitycznych nowych materiałów, analiza ilościowa i jakościowa mieszanin gazowych. Instrumenty te umożliwiają pomiar bezpośredni próbek mieszanin gazów agresywnych i gorących oraz zawierających duże ilości pary wodnej.  W ofercie firmy MKS Instruments dostępne są trzy serie aparatów bazujących na technice spektroskopii w podczerwieni.

Baza wiedzy (w przygotowaniu)

 • Spektrometria masowa 
 • Optyczne analizatory gazów FTIR, NDIR, TFS

Urządzenia

Cirrus

Spektrometr masowy klasy badawczej przeznaczony do próbkowania gazów przy ciśnieniu atmosferycznym
Cirrus MKS

FTIR, NDIR, TFS

Optyczne analizatory
Optyczne analizatory FTIR, NDIR, TFS MKS

AIRGARD®

Szybkie analizatory i systemy wykrywania gazów toksycznych
AIRGARD® szybkie analizatory i systemy wykrywania gazów toksycznych MKS