Uni-Export Instruments Polska
ul. Ludwika Kickiego 4a lok. 50
04-369 Warszawa

Sprawy ogólne: office@uni-export.com.pl
Sprawy techniczne: service@uni-export.com.pl

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00