Analizator DT-1202

DT-1202 łączy zalety spektrometru tłumienia akustycznego DT-100 oraz sondy elektro-akustycznej DT-300 w jednym urządzeniu. Dzięki temu jest w stanie mierzyć jednocześnie rozkład wielkości cząstek i potencjał zeta płynnych, stężonych dyspersji w stanie pierwotnym bez jakichkolwiek modyfikacji – takich jak rozcieńczanie!

Analizator mierzy prędkość dźwięku i tłumienie krótkich impulsów ultradźwiękowych dla zestawu częstotliwości, zwykle od 1 do 100 MHz („technika impulsu transmisji” lub „metoda impulsów tonowych”). Sygnał jest rejestrowany przy różnych odległościach między nadajnikiem ultradźwięków a detektorem, aby poprawić dokładność detekcji sygnału. Ze względu na szeroki zakres częstotliwości tej wyjątkowej techniki, bardzo małe (<100 nm) oraz duże  (>> 10 µm) cząstki mogą być mierzone z wysoką precyzją. Zmienna odległość między nadajnikiem a detektorem umożliwia charakteryzowanie rozcieńczonych (<1% obj.) oraz stężonych (do 50% obj.) dyspersji. Oprogramowanie uwzględnia różne interakcje cząstek z falami ultradźwiękowymi, takie jak rozpraszanie, straty lepkości i efekty termodynamiczne.

Dodatkowo DT-1202 analizuje potencjał zeta dyspersji za pomocą sondy elektroakustycznej. Inne parametry koloidalne, które można obliczyć są następujące: długość Debye’a, wartość κa, liczba Dukhina i gęstość ładunku powierzchniowego w przypadku silnych rozpuszczalników niepolarnych. Dzięki inteligentnej konstrukcji sondy możliwe jest wykonywanie pomiarów zarówno w eksperymentach laboratoryjnych, jak i w pomiarach on-line procesów.

Korzyści i kluczowe cechy

  • Brak konieczności rozcieńczania i przygotowania próbki
  • Pomiar widma tłumienia akustycznego od 1 do 100 MHz z najwyższą dokładnością i powtarzalnością
  • Szeroki zakres stężeń (0,1 – 50 Vol-%), dzięki zmiennej szczelinie detektor – nadajnik
  • Szeroki zakres wielkości cząstek (5 nm – 1000 µm)
  • Czas pomiaru: wielkość cząstek: 1 – 10 min; potencjał zeta: < 1 min
  • Objętość próbki: wielkość cząstek: około 70 ml (opcjonalnie < 5 ml); potencjał zeta: > 0,5 ml
  • Pomiar próbek sedymentujących i o wysokiej lepkości (do 20000 mPas)
  • Możliwy pomiar on-line (konfiguracja by-pass)
  • W pełni automatyczne, ilościowe eksperymenty miareczkowania (kwas/zasada, dodatki)
  • Wielkość cząstek i potencjał zeta można mierzyć jednocześnie i osobno

Czy masz więcej pytań?