Analizatory DT-300 oraz DT-310

Urządzenie DT-300 działa zgodnie z metodą pomiarów elektroakustycznych, dzięki czemu może analizować potencjał zeta dyspersji w stanie pierwotnym (bez rozcieńczania lub modyfikacji). Inne ważne parametry koloidalne, które można obliczyć:  

 • Punkt izoelektryczny (IEP)
 • Długość Debye’a
 • Wartość κa
 • Liczba Dukhina
 • Gęstość ładunku powierzchniowego (w przypadku silnych rozpuszczalników niepolarnych)

Dzięki inteligentnej konstrukcji sondy możliwe jest wykonywanie pomiarów zarówno w eksperymentach laboratoryjnych, jak i w pomiarach on-line procesów.

Spektrometr elektroakustyczny DT-310 oferuje dodatkową możliwość przeprowadzania eksperymentów miareczkowych za pomocą jednostki miareczkowania z dwiema oddzielnymi, sterowalnymi biuretami. Ta w pełni kontrolowana przez oprogramowanie jednostka została zaprojektowana tak, aby umożliwić pomiar potencjału zeta niezależnie od pH lub ilości dodatków.

Korzyści i kluczowe cechy

 • Bez rozcieńczania i konieczności przygotowania próbki
 • Bardzo krótki czas pomiarów (< 1 min)
 • Wystarcza bardzo mała ilość próbki (< 0,5 ml)
 • Zastosowanie zarówno w eksperymentach laboratoryjnych, jak również w pomiarach online procesu
 • Możliwy pomiar próbek sedymentujących lub o zawiesin o wysokiej lepkości
 • Charakteryzacja dyspersji w rozpuszczalnikach niepolarnych oraz w układach o wysokim przewodnictwie elektrycznym
 • W pełni automatyczne, ilościowe eksperymenty miareczkowania (kwas/zasada, dodatki, DT-310)
 • Może być dostarczony w połączeniu z akustycznym pomiarem wielkości cząstek (DT-1202)

Czy masz więcej pytań?