Piknometry gazowe – seria 3P Densi

Przyrządy 3P Densi to jednostanowiskowe, automatyczne piknometry gazowe do pomiaru objętości i gęstości rzeczywistej  porowatych ciał stałych i proszków. Wielkość próbki w przypadku aparatu 3P Densi 100L zawiera się w przedziale od 10 cm³ do 100 cm³. W przypadku mniejszych próbek zalecany jest model 3P Densi 100S, który może mierzyć próbki o objętości od 1 cm³ do 10 cm³. Urządzenia zapewniają szybkie i powtarzalne pomiary. Obsługa aparatów jest łatwa i intuicyjna dzięki zastosowaniu 10-calowego ekranu dotykowego.

Najważniejsze własności i zalety urządzeń 3P Densi

  • Łatwa, intuicyjna poprzez 10-calowy, dotykowy wyświetlacz.
  • Szybkie i powtarzalne pomiary objętości i gęstości rzeczywistej a także wyznaczanie objętości porów.
  • Możliwość wykonywania dodatkowych pomiarów wykorzystujących dane z piknometru: zawartość czynnika stałego w gęstych zawiesinach i pastach, zawartość powietrza zamkniętego (okludowanego) w cząstkach proszków np. uzyskiwanych metodą suszenia rozpyłowego.
  • Opcja analizy własności pianek –  w tym zawartości komórek zamkniętych, ściśliwość itp.
  • Pomiary oraz wydruki raportów są całkowicie automatyczne. Układ autodiagnostyki monitoruje i sygnalizuje możliwe usterki w czasie pracy urządzenia.
  • Przetwornik ciśnienia jest resetowany do zera przed każdym kolejnym pomiarem. Diody LED na panelu przednim przez cały czas wskazują stan aparatu.
  • Wyświetlana i drukowana jest temperatura próbki z dokładnością do ±0,1 °C. Jest to bardzo istotna informacja z punktu widzenia (a) weryfikacji działania aparatu w punkcie kalibracji lub (b) dokonywania poprawek przy analizie większych ilości materiałów, których gęstość zmienia się znacznie wraz z temperaturą.
  • Kule do kalibracji piknometru mogą być dostarczane z raportem kalibracji certyfikowanym przez NIST, GUM itp.

Zasada pomiaru

Pomiar w piknometrach polega na sprężeniu gazu (najczęściej helu) w komorze pomiarowej o objętości Vc  (sample chamber), w której znajduje się próbka (o nieznanej objętości Vp). Piknometr rejestruje wartość ustabilizowanego ciśnienia P1 po napełnieniu komory pomiarowej. Następnie otwarty zostaje zawór do komory odniesienia (expansion chamber/additional expansion chamber) o objętości Va. Po połączeniu komór spada ciśnienie, którego wartość po ustabilizowaniu ponownie jest rejestrowana (P2).

Objętość próbki jest obliczana według równania:

Po wprowadzeniu masy próbki obliczona zostaje także gęstość rzeczywista materiału badanego.

Dowiedz się więcej!