System mineralogiczny Tescan TIMA

Mikroskop TIMA firmy TESCAN to rozwiązanie dedykowane do zautomatyzowanej analizy mineralogicznej niezbędne w badaniach z zakresu nauk o ziemi oraz w przemysłowym przetwarzaniu minerałów. System TIMA czwartej generacji charakteryzuje się intuicyjną obsługą i zapewnia ultraszybką analizę, co przyspiesza czas uzyskania wiarygodnych i powtarzalnych danych. Możliwe jest wyposażenie mikroskopu w nawet cztery detektory EDS, które pracując jednocześnie, zwiększają wydajność analizy próbek, a unikalny, wysokoczuły algorytm sumowania spektralnego firmy TESCAN zapewnia dokładną kwantyfikację dla pierwiastków o niskiej zawartości. Dane TIMA można łatwo skorelować z innymi technikami charakteryzacji minerałów.

Mapa fazowa skały granitowej
Obraz SEM skały granitowej
Obraz katodoluminescencyjny skały granitowej
Szybsza analiza próbek i skrócenie czasu oczekiwania na dane, możliwe są dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu do czterech cyfrowych detektorów EDS.
Możliwe jest dokładne oznaczanie obecności pierwiastków o niskim stężeniu, korzystając z opatentowanego przez firmę TESCAN algorytmu sumowania widmowego o wysokiej czułości.
Automatyczna identyfikacja i oznaczanie ilościowe minerałów- nawet bez dużego doświadczenia - korzystając z reguł wygenerowanych przez algorytm lub zdefiniowanych przez użytkownika oraz z wbudowanej mineralogicznej bazy danych.
Wskazanie lokalizacji konkretnych minerałów, korzystając z automatycznego wyszukiwania interesujących Cię minerałów.
Możliwość przetwarzania danych w trybie offline z dostępem do wszystkich map pierwiastkowych.
System TIMA dla nauk o ziemi

Zintegrowane rozwiązanie do automatycznej petrografii i mikroanalizy geologicznej.

System TIMA do analiz mineralogicznych

Zautomatyzowane rozwiązanie do pomiarów cząstka po cząstce w zakresie mineralogii, wielkości rozdrobnienia, uwolnienia i separacji.

Kluczowe korzyści:

Automatyczna identyfikacja mineralogiczna i ocena ilościowa w oparciu o zaawansowane algorytmy
Analiza próbek o cienkich przekrojach
Uzyskiwanie odtwarzalnych danych dzięki 4 detektorom EDS i unikalnej, wysokoczułej technologii analizy sygnału
Równoległe zbieranie wysokorozdzielczych obrazów BSE, map rozkładu pierwiastków i katodoluminescencji w jednym pomiarze
Detekcja wskazanych minerałów za pomocą automatycznego systemu wyszukiwania
Możliwość analizy i obróbki wyników w trybie offline z dostępem do wszystkich map elementarnych

Zastosowanie:

Automatyczna identyfikacja mineralogiczna i ocena ilościowa w oparciu o zaawansowane algorytmy
Lokalizacja wybranych minerałów dla potrzeb dalszych analiz przy pomocy EPMA
Automatyczna identyfikacja minerałów dla potrzeb datowania i automatyczne obrazowanie katodoluminescencji
Klasyfikacja skał
Automatyczne wyszukiwanie petrogenetyczne istotnych faz na podstawie danych EDS lub BSE (REE, PGM, metale szlachetne)
Badania pochodzenia oparte o analizę minerałów w skałach osadowych lub w artefaktach archeologicznych
Badania wstępne w celu wybrania próbek do dalszej analizy za pomocą innych zaawansowanych technik (EPMA, LA-ICP-MS)
Ocena porowatości próbek