Pierwszy w pełni zintegrowany system obrazowania i analizy 4D STEM

TESCAN TENSOR to pierwszy na świecie dedykowany system 4D-STEM o wyjątkowej wydajności i niespotykanej funkcjonalności.
Służy do multimodalnej charakteryzacji właściwości morfologicznych, chemicznych i strukturalnych materiałów funkcjonalnych, cienkich warstw i syntetycznych cząstek.

  • Rozwiązania zastosowane w systemie TENSOR pozwalają na synchronizację skanowania z obrazowaniem dyfrakcyjnym, akwizycją EDS i wygaszaniem wiązki.
  • Zintegrowana analiza i przetwarzanie danych 4D-STEM odbywają się w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
  • System oferuje szereg korzyści wynikających z precesji wiązki elektronów i pracy w próżni bliskiej UHV.
  • Unikalny i nowoczesny interfejs operatora stworzony przez doświadczonych użytkowników STEM.
Analityczny 4D-STEM – pełny obraz efektów interakcji wiązki elektronowej i preparatu

Możliwość uzyskania kompletnego zestawu informacji zebranych w wyniku interakcji wiązki elektronowej z badanym preparatem, wykorzystywany w metodzie 4D-STEM pozwala na zaawansowane badania materiałów w rzeczywistej nanoskali. System umożliwia multimodalną charakteryzację właściwości materiałów w zakresie morfologii, analizy chemicznej i struktury krystalicznej. Oprócz pozyskiwania danych STEM, TENSOR rejestruje w każdym punkcie obraz dyfrakcyjny i widmo EDS, które są doskonale zsynchronizowane. Dane dyfrakcyjne i spektroskopowe tworzą pełny obraz interakcji wiązki elektronów z preparatem, z którego można uzyskać szeroki zakres informacji na temat właściwości materiału.

Analiza i przetwarzanie danych 4D-STEM w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Prawdziwie unikalną cechą TESCAN TENSOR jest Explore, zintegrowana platforma TENSOR do przetwarzania i analizy w czasie rzeczywistym dużych zestawów danych skaningowej dyfrakcji elektronów.

Explore umożliwia pomiary 4D-STEM naukowcom zajmującym się materiałami, badaniem półprzewodników i analizą uszkodzeń oraz krystalografom, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na temat optyki elektronowej STEM lub analizy i przetwarzania danych.

Zaawansowani użytkownicy mają możliwość dostosowania wstępnie zoptymalizowanych właściwości optycznych dla każdego pomiaru STEM lub 4D-STEM do swoich preferencji.

Ponadto, dane 4D-STEM pozyskane za pomocą wirtualnego pomiaru STEM są kompatybilne z platformami obliczeniowymi typu open-source, takimi jak HyperSpy, LiberTEM czy Py4DSTEM, dostępnymi dla zaawansowanych użytkowników w celu opracowania własnych pomiarów 4D-STEM.

Zróżnicowana funkcjonalność 4D-STEM

Funkcjonalności 4D-STEM TESCAN TENSOR oparte są na działaniu ultraszybkiej i precyzyjnej synchronizacji skanowania z obrazowaniem dyfrakcyjnym, akwizycją EDS, precesją wiązki elektronowej, wygaszaniem wiązki oraz analizą i przetwarzaniem pozyskanych danych w czasie rzeczywistym.

Stało się to możliwe dzięki zintegrowaniu „od podstaw” najnowocześniejszych komponentów i technik:

  • Hybrid Pixel, Direct Electron Detection (DED)
  • Głęboka próżnia w obszarze badania próbki (próżnia bliska UHV)
  • Precesyjna dyfrakcja elektronów (PED)
  • Szybki, zintegrowany mechanizm wygaszania wiązki
  • Symetryczny układ bezokienkowych detektorów EDS o szerokim kącie przestrzennym  
  • Analiza i przetwarzanie 4D-STEM w czasie rzeczywistym (Explore)
TESCAN TENSOR- łatwość obsługi

Naukowcy, inżynierowie, technicy i studenci od dawna poszukiwali rozwiązania TEM, które byłoby łatwe w użyciu – bez konieczności poświęcenia tygodni lub miesięcy na bezproduktywną naukę centrowania i regulacji optyki mikroskopu. TESCAN TENSOR, dzięki zastosowanym rozwiązaniom pozwala rozpocząć pracę z preparatem niemal od razu. Możliwe jest to za sprawą predefiniowanych zestawów parametrów optycznych, takich jak prąd wiązki, kąt konwergencji, rozmiar plamki i kontrola precesji, które są regulowane i dostrajane automatycznie.

Firma TESCAN stworzyła analityczny system 4D-STEM, który jest tak łatwy w użyciu jak mikroskop SEM oraz całkowicie skoncentrowany na uzyskiwaniu wartościowych wyników. Zapewnia to korzyści związane z wydajnością i niskimi kosztami.

Takie podejście przekłada się na zalety ekonomiczne, takie jak lepsza dostępność dla początkujących użytkowników i krótszy czas analiz. Prowadzi to do optymalizacji wykorzystania narzędzia – a co za tym idzie – szybszego zwrotu inwestycji.

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami!