e-Vision 2 MKSSpektrometry z serii e-Vision są dedykowane głównie do zastosowań związanych próżnią przemysłową i laboratoryjną. Urządzenie idealne do zastosowań takich jak:

 • detekcja nieszczelności układów próżniowych i układów chłodzących
 • diagnostyka i monitorowanie jakości próżni
 • monitorowanie procesów odgazowywania
 • monitorowanie zanieczyszczenia układu próżniowego

Urządzenie standardowo posiada wbudowane oprogramowanie z interfejsem sieciowym umożliwiające kontrolę, kalibrację, pomiar oraz eksport danych przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej zainstalowanej na PC użytkownika.

Specyfikacja techniczna e-Vision 2

 • Filtry kwadrupolowe i zakresy analizowanych mas:
  • 4″ Single filter: 1-100, 1-200 amu
 • Emitery (filaments):
  • Wolframowy (W) lub Irydowy pokryty Torem (ThO2/Ir). Oba typy emiterów posiadają dwa niezależne żarniki.
 • Detektory:
  • Standardowo zainstalowane dwa detektory: detektor Faradaya oraz detektor powielający (mikrokanałowy)
 • Minimalne wykrywalne stężenie:
  • Detektor mikrokanałowy : 5 x 10-14 Torr
  • Faraday: 2 x 10-11 Torr
 • Maksymalne ciśnienie pracy:
  • 1 x 10-4 Torr
 • Czułość:
  • 2.0 x 10-4 A/mbar
 • Stabilność:
  • ±0.1 amu w ciągu 8 godzin pracy w warunkach pokojowych
 • Szybkość akwizycji danych:
  • < 3 ms/punkt dla skanowania analogowego
 • Energia elektronów:
  • 40 lub 70 eV
 • Temperatura pracy:
  • 200°C z detektorem Faradaya i elektroniką utrzymywaną w temp. 10-40°C
  • 150°C z detektorem kanałowym i elektroniką utrzymywaną w temp. 10-40°C (przy ciśnieniu <1e-8 mbar)
  • 90°C z detektorem kanałowym i elektroniką utrzymywaną w temp. 10-40°C (przy ciśnieniu <1e-5 mbar)
 • Maksymalna temperatura wygrzewania:
  • 250°C (z ekstenderem lub zdjętą elektroniką)