HPQ3 i HPQ3S MKSGłównym atutem spektrometrów linii HPQ3 jest możliwość pracy przy ciśnieniu dochodzącym do 1 x 10-3 Torr (HPQ3) i 8 x 10-3 Torr (HPQ3S). Na uwagę zasługuje również wysoka stabilność pomiarów, bardzo ważna w przypadku długich cykli pomiarowych (np. 24 h i dłuższych). Urządzenia z serii HPQ 3 pokrywają zakres masowy od 1 do 100 amu bez uszczerbku na jakości zebranych danych. Sprawdzona konstrukcja z wykorzystaniem podwójnych włókien, pozwala na dłuższą bezserwisową pracę. Dla określonych zastosowań przy wyższym ciśnieniu (do 1 x 10-2 mbar), model HPQ3S umożliwia stosowanie korekt w czasie rzeczywistym, dzięki ciągłemu pomiarowi ciśnienia przez dodatkową głowicę.
Za sprawą zintegrowanego modułu elektroniki oraz dedykowanej aplikacji webowej, możliwe jest skonfigurowanie analizatorów w taki sposób, aby dostęp do pomiarów oraz kontroli był możliwy dla każdego w sieci przemysłowej lub laboratoryjnej.

Specyfikacja techniczna serii HPQ3

 • Filtry kwadrupolowe i zakresy analizowanych mas:
  • 1-100 amu
 • Emitery (filaments):
  • Wolframowy (W) lub Irydowy pokryty Torem (ThO2/Ir). Oba typy emiterów posiadają dwa niezależne żarniki.
 • Zakres parametrów:
  • Energia elektronów: 20 – 100 eV
  • Prąd emisji: 0 – 2 mA
  • Energia jonów: 0 – 10 V
  • Napięcie ekstrakcji jonów 0 – 130 V
 • Detektory:
  • detektor Faradaya
 • Minimalne wykrywalne ciśnienie cząstkowe:
  • 8 x 10-11 Torr
 • Minimalne wykrywalne stężenie:
  • 5 ppm przy ciśnieniu 1 x 10-3 Torr
 • Maksymalne ciśnienie pracy:
  • 1 x 10-3 Torr (HPQ3) lub 8 x 10-3 Torr (HPQ3S)
 • Stabilność:
  • ±0.1 amu w ciągu 8 godzin pracy w warunkach pokojowych
 • Szybkość akwizycji danych:
  • < 3 ms/punkt dla skanowania analogowego
 • Temperatura pracy:
  • 200°C z detektorem Faradaya i elektroniką utrzymywaną w temp. 10-40°C
 • Maksymalna temperatura wygrzewania:
  • 250°C (z ekstenderem lub zdjętą elektroniką)