Usługi wykrywania nieszczelności

W naszej ofercie usług znajdziecie Państwo detekcję nieszczelności i lokalizacji wycieków.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy odpowiednio dobrać metody detekcyjne i opracować metodologię pomiarów, tak by dostosować się do aplikacji klienta. Nasz serwis jest wyposażony w najnowocześniejsze detektory nieszczelności wraz z akcesoriami, co umożliwia działania niemal w każdych warunkach i na różnych układach. Posiadamy także pompy próżniowe, które są przydatne przy realizacji testów helowych. Pomagamy przez cały proces serwisowy począwszy od planowania testów, przez ich przeprowadzenie, aż do przedstawienia raportu końcowego. Oprócz wykonywania testów proponujemy także wynajem urządzeń do wykrywania nieszczelności wraz ze szkoleniami i doradztwem. 

Testery szczelności- nasz sprzęt

Dysponujemy helowym detektorem nieszczelności HLD PR02 firmy Agilent Technologies, którego czułość sięga 5 × 10-12 mbar∙l/s oraz dwoma testerami firmy Fortest (T8990T8960), które realizują pomiary metodami absolutnego i różnicowego spadku ciśnienia.
Posiadamy także wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak odpowiednie sondy, adaptery czy pompy próżniowe, które umożliwiają przeprowadzenie testów i diagnostyki badanych układów czy detali.

Detektor nieszczelności HLD PR02

Helowy wykrywacz nieszczelności
Dostępne tryby pracy:
sniffing, sparying, vacuum.
Zakres pracy: do 10-11 mbar・l/s

Tester szczelności T8990

Tester działający w oparciu o metodę spadku ciśnienia całkowitego.
Zakres ciśnień: od 0,1 do 6 bar
Zakres pracy zależny od parametrów testu

Tester szczelności T8960

Tester działający w oparciu o metodę spadku ciśnienia różnicowego.
Zakres ciśnień: od 0,1 do 6 bar
Zakres pracy zależny od parametrów testu

Potrzebujesz pomocy przy wykrywaniu nieszczelności?

Jak wygląda usługa?

Kontakt z klientem

W pierwszej kolejności kontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania ogólnych informacji na temat badanego układu lub detalu. Wspólnie ustalamy warunki testów, ich wymagania i zadajemy dodatkowe pytania.

Ustalenie warunków technicznych

Następnym krokiem jest ustalenie warunków technicznych związanych z podłączeniem detektora do badanego układu lub wykonanie odpowiednich adapterów. Na tym etapie może być konieczne przesłanie do nas zdjęć lub rysunków badanych urządzeń.

Przedstawienie oferty

Po doprecyzowaniu wszelkich szczegółów związanych z usługą, przesyłamy do Państwa ofertę na jej wykonanie. W ofercie takiej można znaleźć wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, dojazdem i ewentualnymi częściami czy materiałami eksploatacyjnymi.

Przyjazd serwisu i wykonanie pomiarów

W ustalonym terminie pojawia się u Państwa jedna lub dwie osoby (w zależności od zadania), które są wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia. Po obejrzeniu układu rozpoczyna się konfiguracja i adaptacja układu pomiarowego, a następnie sama procedura wykrywania nieszczelności.

Przedstawienie raportu z zaleceniami naprawy

W trakcie czynności serwisowych zaznaczamy na bieżąco miejsca, w których wykryto wyciek, konsultujemy wszystkie spostrzeżenia z Użytkownikami i wspólnie dyskutujemy możliwości naprawy. Po zakończonych działaniach wysyłamy do Państwa raport w formie elektronicznej, w którym znajduje się zestawienie mierzonych wartości, opis konfiguracji układu pomiarowego, a także zalecenia i wnioski.

Przykładowe realizacje