Mikroskop holograficzny Q-PHASE​

Mikroskop holograficzny jest urządzeniem optycznym, które pozwala na obserwację obrazu holograficznego (hologramu), powstałego w skutek rozproszenia promieniowana laserowego na badanym obiekcie. Wiązka lasera jest dzielona na dwie niezależne wiązki,  pomiarową i referencyjną, które przechodzą przez niemal identyczne układy optyczne. Jedyna różnica jest taka iż droga optyczna wiązki pomiarowej obejmuje zasobnik z próbką badaną, zaś układ wiązki referencyjnej zasobnik z próbką referencyjną (pustą). Wiązka światła po przejściu przez próbkę referencyjną trafia na siatkę dyfrakcyjną, gdzie następuje interferencja. Następnie obydwie wiązki są kierowane do detektora, gdzie po obróbce cyfrowej uzyskuje się obraz holograficzny oraz 3D. Dzięki pomiarowi zarówno natężenia jak i fazy promieniowania rozproszonego, możliwe jest uzyskanie dużej głębi ostrości oraz szybka rejestracja obrazów 3D.

Zasada działania mikroskopu holograficznego Q-PHASE

Mikroskop holograficzny Q-PHASE, umożliwia obserwację żywych struktur In Vitro w obrazie trójwymiarowym. Urządzenie jest doskonałym narzędziem dla biologiów i biotechnologów zajmujących się badaniami reakcji komórek na różne substancje i leki.
Q-PHASE pozwala na monitorowanie cyklu życia komórek (np. mitozy), ich wzrostu, morfologii, rozróżniania różnych form śmierci komórki czy obrazowanie komórek w macierzy pozakomórkowej. Mikroskop holograficzny Q-PHASE posiada zintegrowany moduł fluorescencji, dzięki czemu możliwa jest analiza powierzchni komórek czy rozkładu masy, a także obserwacja zmian morfologicznych. Badania mogą być prowadzone bez podawania kontrastów i wielowymiarowo. 

Badania w trzech krokach

Rozwiązania zastosowane w mikroskopach Q-Phase firmy Telight, oparte są na unikalnej, opatentowanej technologii kontrolowanej koherencyjnie mikroskopii holograficznej (CCHC- Coherence-Controlled Holographic Microscopy). Technologia ta wykorzystuje niekoherentne źródła światła (lampę halogenową lub LED) zapewniając QPI wysoką jakość. Ponadto jest to jedyna technika QPI, która umożliwia obrazowanie próbek w ośrodkach rozpraszających (emulsje fosfolipidowe, macierze zewnątrzkomórkowe itp.).

  • Unikalny kontrast komórkowy – ilościowe obrazowanie fazowe bezpośrednio wizualizuje masę komórkową (grubość x współczynnik załamania).
  • Brak artefaktów obrazu, takich jak efekt halo (w przeciwieństwie do technik opartych na oświetleniu kontrastem fazowym Zernike).
  • Przezroczyste komórki stają się widoczne – nawet najbardziej przezroczyste komórki i ich kontury można odróżnić od tła.
  • Zajrzyj do wnętrza komórek – zmiany w wewnętrznych częściach komórek, takich jak wakuole jądra i wiele innych, można zobaczyć bez żadnego znakowania.
  • Wiele trybów obrazowania — dostępne są dodatkowe tryby obrazowania, takie jak fluorescencja szerokiego pola, symulowany DIC, jasne pole lub górnoprzepustowy filtr QPI. Wiele wymiarów można łączyć w jednym eksperymencie i automatycznie rejestrować przez system Q-Phase (poklatkowy, wielopozycyjny, wielokanałowy, Z-stack), aby zapewnić pełniejszy obraz w sposób synergiczny.
  • Obrazy QPI oferują najwyższy kontrast komórki/tła spośród wszystkich technik obrazowania bezznacznikowego, umożliwiając w ten sposób najbardziej niezawodną i precyzyjną automatyczną (lub ręczną) segmentację poszczególnych komórek. Nawet wysoce konfluentne populacje można niezawodnie segmentować.
  • Co więcej, dane dotyczące fluorescencji można wykorzystać do dalszego udoskonalenia segmentacji.
  • Segmentacja oparta na QPI jest również bardzo szybka, co znacznie przyspiesza analizy dużych zestawów danych zawierających tysiące ramek.
  • Rozbudowany zestaw narzędzi do analizy danych Q-Phase, natychmiastowo przetwarza segmentowane obrazy i zapewnia szereg instrumentów do wizualizacji danych, bramkowania subpopulacji i wieloparametrowej eksploracji danych. Łączy dane ilościowe z obrazami i poszczególnymi komórkami, co sprawia, że optymalizacja bramek i sprawdzanie wartości  jest niezwykle łatwe i wydajne.​
  • Uzyskane dane można wyeksportować w popularnych formatach plików w celu dalszego przetwarzania i analizy.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Kluczowe zalety:

Automatyczna segmentacja- precyzyjne wykrywanie granic komórek – niezawodne i szybkie, porównywalne z przetwarzaniem danych fluorescencyjnych

W pełni zintegrowane rozwiązanie- All steps in one

Technologia umożliwiająca obserwację komórek w nośnikach rozpraszających

SophiQ- oprogramowanie zawierające wszystkie niezbędne narzędzia analityczne

QPI + obrazowanie fluorescencyjne = możliwość prowadzenia eksperymentów komórkowych długości nawet kilku tygodni!

Wartości fazowe mogą być przeliczone na m. in. gęstość suchej masy komórkowej (pg/μm2) lub bezpośrednio na topografię z czułością nanometryczną (zazwyczaj próbki niebiologiczne o jednorodnym rozkładzie współczynnika załamania światła)

Karta katalogowa

QPI solution for reliable automated segmentation and cell culture analysis

Zastosowania:

Badania nad rakiem
Badania nad rakiem
Macierze pozakomórkowe
Macierze pozakomórkowe
Biologia roślin
Biologia roślin
Cytometria obrazowa
Cytometria obrazowa
Badania nad lekami
Badania nad lekami
Migracja komórek
Migracja komórek
Pomiar współczynnika załamania światła
Pomiar współczynnika załamania światła
Komórki macierzyste
Komórki macierzyste
Śmierć komórek
Śmierć komórek
Badania nad reakcjami międzykomórkowymi
Badania nad reakcjami międzykomórkowymi
Immunologia
Immunologia
Badania cykli komórkowych
Badania cykli komórkowych
Wirusologia
Wirusologia