Mikroskop holograficzny Q-PHASE

Mikroskop holograficzny jest urządzeniem optycznym, które pozwala na obserwację obrazu holograficznego (hologramu), powstałego w skutek rozproszenia promieniowana laserowego na badanym obiekcie. Wiązka lasera jest dzielona na dwie niezależne wiązki,  pomiarową i referencyjną, które przechodzą przez niemal identyczne układy optyczne. Jedyna różnica jest taka iż droga optyczna wiązki pomiarowej obejmuje zasobnik z próbką badaną, zaś układ wiązki referencyjnej zasobnik z próbką referencyjną (pustą). Wiązka światła po przejściu przez próbkę referencyjną trafia na siatkę dyfrakcyjną, gdzie następuje interferencja. Następnie obydwie wiązki są kierowane do detektora, gdzie po obróbce cyfrowej uzyskuje się obraz holograficzny oraz 3D. Dzięki pomiarowi zarówno natężenia jak i fazy promieniowania rozproszonego, możliwe jest uzyskanie dużej głębi ostrości oraz szybka rejestracja obrazów 3D.

Mikroskop holograficzny Q-PHASE, umożliwia obserwację żywych struktur In Vitro w obrazie trójwymiarowym. Urządzenie jest doskonałym narzędziem dla biologiów i biotechnologów zajmujących się badaniami reakcji komórek na różne substancje i leki.
Q-PHASE pozwala na monitorowanie cyklu życia komórek (np. mitozy), ich wzrostu, morfologii, rozróżniania różnych form śmierci komórki czy obrazowanie komórek w macierzy pozakomórkowej.
Mikroskop holograficzny Q-PHASE posiada zintegrowany moduł fluorescencji, dzięki czemu możliwa jest analiza powierzchni komórek czy rozkładu masy, a także obserwacja zmian morfologicznych. Badania mogą być prowadzone bez podawania kontrastów i wielowymiarowo. 

Cechy systemu mikroskopii holograficznej

Telight
Obraz bez zakłóceń- bez efektu „halo” występujących w technice kontrastu fazowego
Telight
Silne tłumienie zniekształceń tła preparatu
Telight
Niska fototoksyczność – minimalna moc światła pozwala na obserwację przez wiele dni
brightness-and-contrast-adjustment
Multimodułowość – obserwacja w jasnym polu, fluorescencji, kontraście DIC
Telight
Wykorzystanie pozaosiowego systemu zbierania obrazu umożliwia uchwycenie bardzo szybkich zmian dynamiki zachodzących w komórkach
Telight
Wysoka wrażliwość na zmianę pozycji komórek i ich morfologii
Telight
Bardzo duża precyzja wykrywania granic komórki
blood-test
Proste przygotowanie próbki – bez barwienia (obserwacja komórek w ich naturalnym środowisku, nie ma efektu wypalania/blaknięcia komórek)
Telight
Możliwa jest obserwacja komórek w ośrodkach silnie rozpraszających, emulsjach fosfolipidowych, macierzach pozakomórkowych
Telight
Znacznie większa rozdzielczość obrazu w porównaniu do konwencjonalnych mikroskopów optycznych
Telight
Automatyczne eksperymenty wielowymiarowe (time-lapse, fluorescencja, stosy w osi Z)

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Nasi partnerzy

W ostatnim kwartale roku 2020, podjęliśmy współpracę z firmą TELIGHT, która specjalizuje się w dziedzinie systemów optycznych, dostarczając innowacyjne instrumenty i rozwiązania dla mikroskopii świetlnej. Priorytetem założycieli jest ciągły rozwój i doskonalenie urządzeń badawczych.

Historia firmy rozpoczęła się około roku 2010, kiedy to grupa naukowców pod kierownictwem prof. Chmelika z Uniwersytetu Technicznego w Brnie, opracowała nową metodę obrazowania holograficznego. Przez kolejne lata, we współpracy z firmą Tescan, specjalizującą się w skaningowej mikroskopii elektronowej, doskonalono metodę i opracowano pierwsze urządzenia. W roku 2019, już pod nazwą Telight, firma połączyła – jako jeden zespół – wszystkie osoby zaangażowane do tej pory w prace zapoczątkowane przez prof. Chmelika.

Telight Q-Phase

Q-Phase jest mikroskopem holograficznym o bardzo wysokiej czułości detekcji. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii urządzenia te są idealnym rozwiązaniem do precyzyjnej i automatycznej segmentacji komórek do późniejszych analiz danych. Q-Phase analizuje i opisuje liczbowo wszelkie właściwości komórek oraz zachodzące w nich dynamiczne zjawiska, co umożliwia późniejsze porównania oraz zaawansowane analizy statystyczne.

Telight LiveCodim

LiveCodim jest uniwersalną platformą do obrazowania o bardzo wysokiej rozdzielczości. Została ona zaprojektowana do współpracy ze standardowymi mikroskopami fluorescencyjnymi dowolnego producenta. Jest to znakomite rozwiązanie do obrazowania na żywo przy wysokiej rozdzielczości i niskiej fototoksyczności.

Zastosowanie mikroskopii holograficznej