Mikroskop holograficzny

Mikroskopy holograficzne, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują technikę holografii do uzyskiwania obrazów przestrzennych. Dzięki rejestracji modulacji amplitudy oraz zmian fazy fal świetlnych, analizator uzyskuje więcej informacji na temat badanego preparatu i może uzyskać o wiele bardziej złożony obraz. Układ obrazowania holograficznego dzieli wiązkę światła laserowego na dwie niezależne wiązki- na wiązkę pomiarową i na wiązkę referencyjną. Wiązka pomiarowa jest kierowana do badanej próbki, gdzie ulega rozproszeniu i dalej trafia do detektora. Wiązka referencyjna po przejściu przez układ siatek dyfrakcyjnych również trafia do detektora. W układzie detektora następuje interferencja obydwu wiązek i tej podstawie generowany jest obraz holograficzny o dużej głębii ostrości.

Mikroskopy tego typu są znakomitym rozwiązaniem do badań komórkowych i przyżyciowego obrazowania. Dzięki specjalnym akcesoriom możliwe są długotrwałe obserwacje i analiza wpływu leków na żywe komórki, a także badania cyklu życia komórek.

Nasi partnerzy

W ostatnim kwartale roku 2020, podjęliśmy współpracę z firmą TELIGHT, która specjalizuje się w dziedzinie systemów optycznych, dostarczając innowacyjne instrumenty i rozwiązania dla mikroskopii świetlnej. Priorytetem założycieli jest ciągły rozwój i doskonalenie urządzeń badawczych.

Historia firmy rozpoczęła się około roku 2010, kiedy to grupa naukowców pod kierownictwem prof. Chmelika z Uniwersytetu Technicznego w Brnie, opracowała nową metodę obrazowania holograficznego. Przez kolejne lata, we współpracy z firmą Tescan, specjalizującą się w skaningowej mikroskopii elektronowej, doskonalono metodę i opracowano pierwsze urządzenia. W roku 2019, już pod nazwą Telight, firma połączyła – jako jeden zespół – wszystkie osoby zaangażowane do tej pory w prace zapoczątkowane przez prof. Chmelika.

Q-Phase jest mikroskopem holograficznym o bardzo wysokiej czułości detekcji. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii urządzenia te są idealnym rozwiązaniem do precyzyjnej i automatycznej segmentacji komórek do późniejszych analiz danych. Q-Phase analizuje i opisuje liczbowo wszelkie właściwości komórek oraz zachodzące w nich dynamiczne zjawiska, co umożliwia późniejsze porównania oraz zaawansowane analizy statystyczne.

LiveCodim jest uniwersalną platformą do obrazowania o bardzo wysokiej rozdzielczości. Została ona zaprojektowana do współpracy ze standardowymi mikroskopami fluorescencyjnymi dowolnego producenta. Jest to znakomite rozwiązanie do obrazowania na żywo przy wysokiej rozdzielczości i niskiej fototoksyczności.

Zastosowanie mikroskopii holograficznej

Kluczowe zalety mikroskopii holograficznej

Telight
Obraz bez zakłóceń- bez efektu „halo” występujących w technice kontrastu fazowego
Telight
Silne tłumienie zniekształceń tła preparatu
Telight
Niska fototoksyczność – minimalna moc światła pozwala na obserwację przez wiele dni
brightness-and-contrast-adjustment
Multimodułowość – obserwacja w jasnym polu, fluorescencji, kontraście DIC
Telight
Wykorzystanie pozaosiowego systemu zbierania obrazu umożliwia uchwycenie bardzo szybkich zmian dynamiki zachodzących w komórkach
Telight
Wysoka wrażliwość na zmianę pozycji komórek i ich morfologii
Telight
Bardzo duża precyzja wykrywania granic komórki
blood-test
Proste przygotowanie próbki – bez barwienia (obserwacja komórek w ich naturalnym środowisku, nie ma efektu wypalania/blaknięcia komórek)
Telight
Możliwa jest obserwacja komórek w ośrodkach silnie rozpraszających, emulsjach fosfolipidowych, macierzach pozakomórkowych
Telight
Znacznie większa rozdzielczość obrazu w porównaniu do konwencjonalnych mikroskopów optycznych
Telight
Automatyczne eksperymenty wielowymiarowe (time-lapse, fluorescencja, stosy w osi Z)